Łemkòwie

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Łemkòwie je termín používaný pro označení etnické skupiny nazývané Łemkove, která žije především ve východním Polsku a západní Ukrajině. Tato skupina je považována za podskupinu rusínské etnické skupiny, která patří ke východoslovanským národům. Łemkòwie hovoří nářečím rusínštiny, která je blízká ukrajinštině. Historicky byli Łemkove pod správou různých států, včetně Rakouska-Uherska a Polska. Během druhé světové války byla většina Łemkovů deportována ze svých domovů a následně vystěhována do Polska nebo SSSR. Po rozpadu Sovětského svazu mnoho Łemkovů emigrovalo do západních zemí. Łemkòwie jsou známí svým lidovým uměním, zejména tradiční hudbou, tancem a kroji.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top