1605

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

1605 (MDCV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

...

Události

Leden - Březen

1. +more leden - Sen noci svatojánské, hra Williama Shakespeara, vydána v roce 1600, je poprvé hrána na pódiu jak živé představení. * 7. leden - Shakespearova hra Jindřich V. je poprvé hrána jako živá hra, představení se účastní i král Jakub I. * 15. leden - Shakespearova hra Marná lásky snaha je živě hrána v domě hraběte ze Southamptonu a je představena královně Anně. * 16. leden - V Madridu vychází první část satirické komedie Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha od Miguela de Cervantese. Téhož roku se dílo stává bestsellerem i mimo Španělsko. * 3. únor - Zemětřesení o síle 7,9 magnitudy zasahuje jižní část japonského ostrova Honšú. Následuje vlna tsunami, která má na svědomí tisíce životů. * 10. únor - Shakespearova hra Kupec benátský je poprvé uvedena v paláci Whitehall a představení sledoval král Jakub I. Na jeho přání byla hra znovu hrána o dva dny později. * 21. únor - Štěpán Bočkaj je jmenován transylvánským knížetem v tehdejším hlavním městě Alba Iulia * 25. únor - Holandský admirál Steven van der Hagen velí lodím plujících do Indie. Obsazuje poté území dnešní Indonésie. * 3. březen - Papež Klement VII. umírá ve věku 69 let po třináctileté vládě Vatikánu. * 11. březen - Je vydáno prohlášení, že všichni obyvatelé Irska jsou poddaní britské koruny a nikoli místního lorda. * 14. březen - Jedenáct dní po smrti papeže Klementa se v Římě schází sněm katolických kněží. Jednat za zavřenými dveřmi o novém papeži budou následující měsíc.

Duben - Červen

1. +more duben - Kardinál Alessandro Ottaviano de Medici je sněmem jmenován novým papežem. Úřadu se se jako 232. papež ujímá pod jménem Lev XI. * 8. duben - Švédský král Karel IX. zakládá město Oulu. * 13. dubna - Ruský car Boris Godunov umírá. Jeho nástupcem se stává Fjodor II. * 16. duben ** Iejasu Tokugawa abdikuje na post japonského vládce. V úřadu jej nahrazuje jeho syn Hidetada Tokugawa. ** John Winthrop, budoucí guvernér kolonie v Massachusetts, si v Anglii bere svou první manželku Mary Forth. * 27. duben - Papež Lev XI. umírá na chřipku ve věku 69 let, po vládě trvající pouhých 26 dnů. Rada katolických kněží se tak v tomto roce schází podruhé. * 16. květen - Římský kardinál Camillo Borghese je zvolen 233. papežem jako Pavel V. Následujících 373 let (do roku 1978) se nestalo, aby se v jednom roce vystřídali tři papežové ve funkci. * 1. červen - Ruské jednotky v Moskvě uvězňují cara Fjodora II. a jeho matku, oba je následně popraví. * 20. červen - Lžidimitrij I. a jeho podporovatelé se vydávají z Polsko-litevské unie směrem k Moskvě.

Červenec - Září

4. +more červenec - Provolání přikazuje všem kněžím římskokatolického semináře a jezuitům opustit Irsko do 10. prosince a nařizuje laikům navštěvovat bohoslužby v Irské církvi. * 13. červenec - Zemětřesení o síle 7,5 magnitudy zasahuje čínskou provincii Chaj-nan, které způsobilo rozsáhlé škody a usmrtilo tisíce lidí. * 21. červenec - Lžidimitrij se prohlašuje za syna cara Ivana Hrozného a je oficiálně korunován ruským carem. * 14. srpen - Španělé útočí na pevnost v Hammámetu osmanském Tunisku. Útok končí pro Španěly katastrofou. Přestože se španělským jednotkám podařilo překonat hradby a otevřít brány, náhle dostanou rozkaz ustoupit a jsou zmasakrováni, zatímco čekají na pobřeží na návrat lodí, které je přivezly. * 19. srpen - Osmdesátiletá válka: Obléhání nizozemského města Lingen 13 000 španělskými vojáky a 3 000 jezdci končí kapitulací kapitána Maertena Cobbena po devíti dnech obrany. I když představitel Nizozemské republiky Mořic Oranžský, prohlásil, že Lingen musí být za každou cenu držen, nizozemské jednotky Cobbenovi nepřišly na pomoc a Ambrosio Spinola ze Španělska pokojně převzal kontrolu nad městem. * 27. září - Bitva u Kircholmu: Švédská armáda je poražena Polsko-litevskou unií.

Říjen - Prosinec

27. +more říjen - Třetí mughalský císař Akbar Veliký umírá na úplavici ve městě Fatehpur Síkrí. * 28. říjen - Osmdesátiletá válka: Španělská armáda pod vedením Ambrosia Spinoly obléhá město Wachtendonk. Obléhání potrvá dvacet dní. * 3. listopad - Novým císařem Mughalské říše se stává Džahangír. Vládnout bude 22 let. * 5. listopad - Spiknutí střelného prachu: Plán na bombardování anglického Westminsterského paláce během otevření parlamentu, je zmařen poté, co dostal upozornění sir Thomas Knyvet, a najde katolického spiklence Guye Fawkese ve sklepě pod budovou parlamentu. Knyvet nařídí prohledání oblasti a je nalezeno 36 sudů střelného prachu. Fawkes je zatčen za pokus o atentát na krále Jakuba I. a členy, kteří měli příští den společně zasednout v parlamentu. * 6. listopad - Perský vládce Abbás I. Veliký vede perská vojska k vítězství nad větší silou vojsk Osmanské říše v bitvě u Súfijánu a zabírá Tabríz. * 11. prosinec - Polský král Zikmund III. Vasa se žení se svou původní švagrovou Konstance Habsburskou, dcerou rakouského arcivévody Karla II. Štýrského. Stalo se tak poté, co císař Rudolf II. odmítl svolit sňatek s Annou Tyrolskou. Ovdovělý Zikmund měl původně za manželku Konstancinu sestru Annu Habsburskou. * 21. prosinec - Portugalský mořeplavec Pedro Fernandes de Queirós v reakci na španělské dobývání Nového světa vyplouvá se 160 muži na průzkum Pacifiku.

Probíhající události

1568-1648 - Nizozemská revoluce * 1568-1648 - Osmdesátiletá válka * 1593-1606 - Dlouhá turecká válka * 1593-1617 - Moldavské magnátské války * 1600-1611 - Polsko-švédská válka * 1605-1618 - Rusko-polská válka * 1604-1606 - Povstání Štěpána Bočkaje

Narození

Česko *Maxmilián Rudolf Schleinitz, první litoměřický biskup († 13. +more října 1675) *Jan z Rottalu, moravský šlechtic rakouského původu († 4. prosince 1674) Filip IV. Španělský (* 8. dubna) Svět * 28. ledna - Marie Elekta od Ježíše, karmelitánská světice († 11. ledna 1663) *6. února - Bernardo da Corleone, italský kapucín a světec († 12. ledna 1667) *11. března - Şehzade Mehmed, osmanský princ a syn sultána Ahmeda I. († 12. ledna 1621) *17. března - Jiří II. Hesensko-Darmstadtský, německý šlechtic a lankrabě († 11. června 1661) * 8. dubna - Filip IV. Španělský, španělský král († 17. září 1665) * 18. dubna (pokřtěn) - Giacomo Carissimi, italský hudební skladatel raného baroka († 12. ledna 1674, Řím) *7. května - Nikon, pravoslavný duchovní a moskevský patriarcha († 17. srpna 1681) *16. května - Kristián z Hartigu, saský šlechtic († 1. května 1677) * 29. července - Simon Dach, německý barokní básník a spisovatel († 15. dubna 1659) *17. září - Francesco Sacrati, italský hudební skladatel († 20. května 1650) *15. října - Marie z Montpensier, francouzská šlechtična a orleánská vévodkyně († 4. června 1627) * 19. října - Thomas Browne, anglický lékař, básník a filozof († 19. října 1682) * 22. října - Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne, vévoda bouillonský, francouzský generál († 9. srpna 1652) * 1. listopadu - Jan Karel Habsburský, rakouský arcivévoda, syn císaře Ferdinanda II. († 26. prosince 1619) *12. prosince - Hans Christoff Königsmarck, generál švédských vojsk za třicetileté války († 20. února 1663) * 23. prosince - Tchien-čchi, čínský císař († 30. září 1627) *neznámé datum ** patrně - Antonio Bertali, italský hudební skladatel a houslista († 17. dubna 1669) ** Andrea Bolgi, italský sochař († 1656) **Michelangelo Grancini, italský varhaník a skladatel († 14. dubna 1669) **Jan Ferdinand Porcia, rakouský státník, šlechtic a politik († 19. února 1665) **Jan Kryštof III. z Puchheimu, rakouský šlechtic a císařský polní maršál († 1657) ** František Vešeléni, vojenský kapitán Horního Uherska, vůdce protihabsburského spiknutí († 27. března 1667) **Zachariáš Zarevutius, slovenský varhaník a hudební skladatel († 20. února 1667) ** Jean de Cambefort, francouzský hudební skladatel († 4. května 1661) **Jean-Baptiste Tavernier, francouzský obchodník s drahokamy († 1689).

Úmrtí

;Česko * 16. +more května - Adam Havel Popel z Lobkowicz, šlechticv (* 9. října 1557) *23. prosince - Václav Krocín starší z Drahobejle, primátor Starého Města pražského (* . 1532).

papež Klement VIII. +more († 3. března) Svět * 19. února - Orazio Vecchi, italský pozdně renesanční hudební skladatel (* 6. prosince 1550) * 3. března - Klement VIII. , papež (* 1536) * 23. dubna - Boris Fjodorovič Godunov, ruský car (* 1552) * 27. dubna - Lev XI. , papež (* 2. června 1535) *4. května - Ulisse Aldrovandi, italský lékař a přírodovědec (* 11. září 1522) *15. května - Ayşe Sultan, osmanská princezna a dcera sultána Murada III. (* 1570) *3. června - Jan Zamojski, polský politik a vojevůdce (* 19. března 1542) * 20. června ** Marie Skuratovová-Bělská, ruská carevna, manželka Borise Godunova (* 1552) ** Fjodor II. Borisovič, ruský car (* 1589) * 13. října - Theodor Beza, francouzský reformační teolog (* 24. června 1519) *2. listopadu - Giovanni Stradano, flanderský umělec (* 1523) * 12. listopadu - Akbar Veliký, indický panovník (* 15. října 1542) *26. listopadu - Handan Sultan, manželka osmanského sultána Mehmeda III. a matka sultána Ahmeda I. (* 1574) * 29. listopadu - Heřman Kryštof Russworm, generál císařských vojsk Rudolfa II. (* 1565) *23. prosince - Francis Tresham, člen skupiny anglických katolíků (* asi 1567) * 25. prosince - John Davis, anglický mořeplavec (* 1550) *neznámé datum ** Salomon Gesner, německý teolog (* 1559) **Salomon Frencelius, slezský humanista a filozof (* 1561/64) **Gregorio Pagani, italský malíř (* 14. července 1559) **Tchu Lung, čínský básník, kritik a dramatik (* 1542).

Hlavy států

Anglie - Jakub I. +more Stuart (1603-1625) * Francie - Jindřich IV. (1589-1610) * Habsburská monarchie - Rudolf II. (1576-1612) * Osmanská říše - Ahmed I. (1603-1617) * Polsko-litevská unie - Zikmund III. Vasa (1587-1632) * Rusko - Boris Godunov (1598-1605) / Fjodor II. (1605) / Lžidimitrij I. (1605-1606) * Španělsko - Filip III. (1598-1621) * Švédsko - Karel IX. (1599-1611) * Papež - Klement VIII. (1592-1605) / Lev XI. (1605) / Pavel V. (1605-1621) * Perská říše - Abbás I. Veliký.

Externí odkazy

Kategorie:17. století

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top