Břežánky

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Břežánky je vesnice v okrese Třebíč, která se nachází v Kraji Vysočina v České republice. Leží asi 13 kilometrů severozápadně od Třebíče a je součástí Mikroregionu Dalešicko. Vesnice se nachází v nadmořské výšce 582 metrů. Břežánky mají dlouhou historii, ačkoli první písemná zmínka o vesnici pochází až z roku 1352. Během své existence se vesnice stala součástí různých panství a rodů, včetně rodu pánu z Hradce nebo johanitského řádu. V současnosti má Břežánky převážně zemědělský charakter. V obci se nachází zemědělské usedlosti, stodoly a pole. Kromě toho zde také žije několik stálých obyvatel. Obec je často navštěvována turisty, kteří si přicházejí prohlédnout zachovalou lidovou architekturu a malebnou krajinu. V okolí vesnice se také nachází řada turistických tras a cyklostezek. Břežánky jsou také známé svou tradicí a folklórem. Každoročně se zde konají různé kulturní a společenské akce, jako jsou tradiční lidové slavnosti nebo závody do vrchu. Celkově lze říci, že Břežánky jsou malebnou vesnicí bohatou na historii, tradice a krásnou přírodu.

Břežánky jsou zaniklá vesnice v okrese Teplice. Ležela 2,5 kilometru severozápadně od Bíliny. Vesnice úředně zanikla v roce 1970 a zbořena byla o dva roky později v důsledku těžby hnědého uhlí v lomu Bílina. Existuje katastrální území Břežánky o výměře 4,68 km².

Název

Jméno vesnice Břežánky je zdrobnělinou názvu Břežany a začalo se používat až v polovině devatenáctého století k odlišení jiných sídel se stejným názvem. V písemných pramenech se jméno objevuje ve tvarech: Bresaz (1207), Bresan (1209), Brezan (1341), Břežany (1454), brzezianky (1575), Priesen (1787), Briesen nebo Priesen (1833) a Břežanky (1854-1923).

Historie

První písemná zmínka o vesnici je z roku 1207.

Obyvatelstvo

Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 1 831 obyvatel (z toho 935 mužů), z nichž bylo 1 227 Čechoslováků, 583 Němců a 21 cizinců. Většina jich byla bez vyznání, ale 702 lidí se hlásilo k římskokatolické církvi, deset k evangelickým církvím, jeden k církvi československé a jeden k jiným nezjišťovaným církvím. +more Podle sčítání lidu z roku 1930 měla vesnice 2 421 obyvatel: 1 750 Čechoslováků, 664 Němců a sedm cizinců. I tentokrát převažovali lidé bez vyznání. Katolická církev zde měla 942 členů, evangelické 66, církev československá 26 a k jiným církvím se hlásil jen jeden člověk.

18691880189019001910192119301950196119701980199120012011
Obyvatelé2094057231 8861 9961 8312 4211 6031 454. . +more. 8046
Domy294252101119118245261349. . . 11
.

Osobnosti

Václav Starý (1934-2021), archivář a historik

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top