Bitva na Bajkalském jezeře

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Bitva na Bajkalském jezeře byla vojenským střetem mezi Ruskou červenou armádou a vojsky Československé legie během ruské občanské války. Bitva se odehrála od 5. do 7. ledna 1920 na Bajkalském jezeře, kdy československé jednotky překonaly zimu a led a bojovaly proti bolševickým silám. Československá legie, která byla součástí bílé armády, se úspěšně bránila a dokázala zvítězit nad nepřáteli. Tento vítězství bylo důležité, protože posílilo pozici Československé legie v Rusku a pomohlo jí v plnění svého cíle, kterým bylo zajistit ústup z Ruska a návrat do vlasti. Bitva na Bajkalském jezeře je proto považována za významný mezník v československých dějinách a stala se symbolem odporu a bojovnosti československých vojáků.

Bitva na Bajkalském jezeře byla pravděpodobně jediná bitva svedená válečnými loděmi československé flotily.

...

Pozadí

V srpnu roku 1918 českoslovenští legionáři pod velením plukovníka Gajdy bojovali o horské soutěsky kolem Bajkalského jezera. Ty byly velmi dobře chráněné. +more Gajdu znepokojovalo to, že Bajkal je úplně ovládán loděmi Rudých, což ohrožovalo týl československých jednotek.

Českoslovenští legionáři při obsazování bajkalských přístavů získali parníky Sibirjak, Burjat a Feodosia. Ty vyzbrojili čtyřmi houfnicemi a použili k výsadku do nepřátelského týlu.

Bitva

15. +more srpna československé loďstvo vyplulo z Listvjanky. V poledne 16. srpna dospělo loďstvo v mlze až asi 8 km před přístav v Mysové. Mlha v tu chvíli opadla a legionáři mohli Mysovou spatřit. Rudí si mysleli, že jde o lodě, které jim vezou proviant, což umožnilo Čechoslovákům se přiblížit na 4 km k přístavu. Tehdy Rudí poznali svůj omyl. Ledoborec Bajkal umístěný v přístavu se chystal zahájit palbu, ale Čechoslováci byli rychlejší. Zahájili palbu, jak na Bajkal, tak i na přístav. Bajkal byl potopen přesnou ranou z vlečné lodi parníku Sibirjak (střílel legionář Kolín) a na nádraží v Mysové propukl zmatek. Nádraží i přístav byly v plamenech. Další cesta již probíhala bez problému a legionáři se bezpečně vrátili do Listveničné.

Po půlhodině ostřelování přijel obrněný vlak, z něhož byla vyndána děla, která zahájila na československé lodě palbu. Jelikož legionáři hlavní úkol splnili, odpluli. +more Cestou zpět potkali druhou nepřátelskou loď, ledoborec Angara. Ta se boji raději vyhnula. I přesto byla po několika dnech legionáři obsazena.

Reference

Literatura

Externí odkazy

[url=http://www. narmyslenka. +morecz/view. php. nazevclanku=namorni-bitva&cisloclanku=2008080006]Námořní bitva[/url] * [url=http://vojenstvi. cz/verteneverte-2003. htm]Československé vojenství - Věřte nevěřte - Archiv 2003[/url] * [url=http://forum. valka. cz/viewtopic. php/p/332042]Gajda, Radola :: G :: Československo (CZK)[/url] *.

Bajkal Bajkal Bajkal Bajkal Bajkal Bajkal

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top