Den učitelů

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Den učitelů je speciální den, který je věnován učitelům a pedagogické profesi. Tento den se slaví po celém světě a má za cíl vyjádřit ocenění a uznání práce všech učitelů. V Česku se Den učitelů slaví 28. března a je spojen s různými aktivity a oslavami. Den učitelů má kořeny v různých tradicích a historických událostech. V Česku se slaví od 19. století, kdy bylo učitelství postaveno na vyšší úroveň a začalo být vnímáno jako důležitá profese. Během tohoto dne se konají různé slavnostní akce, jako jsou besídky, pietní akty, pamětní společnosti a další. V moderní době se Den učitelů stává také příležitostí vyjádřit poděkování učitelům za jejich práci. Studenti a rodiče se obvykle snaží připravit drobné dary nebo poznámky pro své učitele. Den učitelů je také důležitým dnem k reflektování na význam vzdělávání a oslavování učitelů jako klíčových osob ve společnosti. Je to příležitost ukázat učitelům, že jejich práce je ceněná a že hrají důležitou roli ve vzdělávání a formování mladé generace.

Barack Obama s učiteli Den učitelů je dnem, vyhlášeným k poctě učitelů. Termín, ve kterém se den učitelů slaví, se v různých zemích liší, často je to na výročí významného lokálního učitele, nebo mezníku pedagogiky.

...

Oslavy v Česku a na Slovensku

V České republice a na Slovensku se den učitelů slaví tradičně 28. března, v den výročí narození Jana Amose Komenského. +more Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955, jako morální ocenění práce pedagogů; od počátku byl spojen s vyznamenáváním zasloužilých učitelů. V tento den se od školního roku 1993/1994 vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos.

28. +more března školy často také pořádají různé akce, věnované Komenského životu a jeho tvorbě. České ministerstvo školství tento den uděluje Plakety Jana Amose Komenského, ocenění pro nejlepší učitele.

Mezinárodní den učitelů

V mnoha zemích světa se slaví Mezinárodní den učitelů, stanovený v roce 1994 Organizací spojených národů na 5. října. +more Dne 5. října 1966 byla na mezivládní konferenci UNESCO a ILO (o postavení učitelů) v Paříži přijala tzv. Charta učitelů, což je výčet doporučení, jejichž splnění by měly zajistit všechny státy OSN. Charta učitelů je považována za jeden z prvních pokusů, jak stanovit obecné principy v oblasti pedagogiky, které jsou jinak dodnes formovány převážně jednotlivými státy.

Mezinárodní den učitelů ani Den učitelů nejsou zařazeny mezi tzv. významné dny v kalendáři České republiky. +more V roce 2011 ministerstvo školství oznámilo, že bude usilovat o zařazení Dne učitelů na jejich seznam.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top