Křižák pruhovaný

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Křižák pruhovaný (Triturus cristatus) je druh obojživelníka z čeledi mlocovitých. Dorůstá délky kolem 12-16 cm, samci jsou obvykle menší než samice. Má štíhlé tělo a dlouhé končetiny, které mu umožňují dobře plavat a skákat. Zbarvení je velmi proměnlivé, většinou má hnědou nebo olivově zelenou barvu s tmavým křížem na hřbetě, ale může být i žlutý, oranžový či červený. Křižák pruhovaný je rozšířen především v Evropě, vyskytuje se od Britských ostrovů a Skandinávie až po Střední Asii. Obývá různé typy biotopů, jako jsou lesní jezera, mokřady, rybníky, parky či zahrady. Je aktivní zejména v noci, kdy se vyhřívá na břehu nebo na vodní hladině. Tento obojživelník je masožravec, živí se převážně hmyzem, pavouky a drobnými korýši. Jeho potravu loví pomocí rychlých pohybů jazyka, kterým chytá drobný hmyz. Během roku prochází několika fázemi vývoje, od larvy přes mláďata až po dospělce. Rozmnožování probíhá na jaře, samci se při něm vyznačují velmi efektními tanečky, které mají přilákat samice. Samice klade do vody až několik set vajíček, která se pak vyvíjejí v larvy a postupně se proměňují v dospělce. Křižák pruhovaný je ohrožený druh, hlavními příčinami jeho úbytku jsou ztráta přirozeného prostředí, znečištění vod a fragmentace populace. Je chráněn zákonem a některé jeho populace jsou zařazeny i mezi přísně chráněné druhy.

Kokon křižáka pruhovaného Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) je původem subtropický pavouk z oblasti Středomoří, který však vlivem globálního oteplování zdomácněl také v České republice.

...

Popis

Tento pavouk má charakteristické vybarvení kombinující žluté a černé pruhy protkané tenkým bílým lemem. Samice dorůstá ve středoevropských poměrech délky 15 mm, samec je zřetelně menší, jen 4-6 mm. +more V jižní Evropě jsou jedinci obvykle větší, zatímco v severní Evropě o něco menší. V ČR byl poprvé pozorován v lednicko-valtickém areálu, od devadesátých let 20. století se vyskytují na celém území republiky. Většinou žijí ve vysoké trávě.

Potrava

Ačkoliv staví sítě, ve kterých je charakteristické stabilimentum (lokálně zakřivený svislý pás), primárně neloví drobný létající hmyz, ale kobylky, které tvoří hlavní zdroj jeho potravy. Svou kořist usmrcuje jedem, který ji také natráví, tedy podobně jako většina jiných pavouků.

Pro člověka však nepředstavuje žádné nebezpečí. Lidská kůže je pro jeho drobné chelicery příliš tvrdá, ale i kdyby ji přece jen „prokousl“, jed je prakticky neškodný.

Rozmnožování

Ačkoliv je to u křižáků nezvyklé, páření probíhá bez pářícího vlákna. Samotný akt obvykle končí sežráním samce, který samici poslouží jako potrava. +more Po spáření samice upřede relativně velký kokon, do kterého naklade vajíčka. Pavoučice většinou upřede dva až tři kokony, z nichž každý obsahuje několik set vajíček.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy

[url=http://www.biolib.cz/cz/taxon/id1487/]Křižák pruhovaný, Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)[/url], biolib.cz

Kategorie:Křižákovití

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top