Kauza katarského prince

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Kauza katarského prince je kontroverzní událost, která se stala v roce 2008 v České republice. Jednalo se o incident, který se odehrál na ostravském letišti, kdy skupina mužů, včetně qatarského prince, napadla zaměstnance letiště a znásilnila českou občanku. Případ vyvolal velký rozruch ve společnosti a vyvolal diplomatický skandál mezi Českem a Katarem. Katarští představitelé se pokusili zabránit trestnímu stíhání kvůli diplomatické imunitě prince, což však vyvolalo ještě větší nevole veřejnosti. Konečný verdikt soudu byl však neuspokojivý, neboť princ byl osvobozen a trestní stíhání bylo zastaveno. Tato událost vyvolala bouřlivé debaty o spravedlnosti, trestním řízení a vztazích mezi státy.

Hámid bin Abdal Sání je člen vládnoucí rodiny Státu Katar, který byl od září 2004 v České republice zhruba rok vazebně stíhán za pohlavní zneužívání, ohrožování výchovy mládeže a kuplířství, jehož se dopustil opakovaným souložením s nezletilými dívkami v Praze. Podle obžaloby zneužil celkem 16 dívek, přičemž čtyřem z nich v té době ani nebylo 15 let.

4. dubna 2005 rozhodl ministr spravedlnosti České republiky JUDr. +more Pavel Němec o předání trestního stíhání do Kataru. To zdůvodňoval hlavně tím, že byl shromážděn dostatek důkazů, na jejichž základě bude moci katarský soud řízení uzavřít. Obvyklá příčina předání trestního řízení - trestněprávní účelnost předání - nebyla dána, neboť Sání byl držen ve vazbě na území České republiky a veškeré důkazy jeho trestné činnosti se nacházely na území České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky opakovaně popřelo, že by za předáním stály diplomatické důvody, a rovněž další argument ze strany ministra spravedlnosti, podle nějž k předání došlo za účelem získání tzv. záruky vzájemnosti ze strany Kataru (Katar slíbil, že v budoucnu vyhoví obdobné žádosti českého orgánu o předání trestního stíhání českého občana z Kataru do České republiky) postrádá opodstatnění, neboť podle § 447 českého trestního řádu o předání řízení z ciziny do České republiky žádá vždy stát, který proces vede, nikoliv stát, který jej má převzít. V České republice tedy neexistuje orgán, který by měl k odeslání takové žádosti pravomoc.

Případ vyústil do medializovaných sporů mezi ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Němcem a nejvyšší státní zástupkyní Mgr. +more Marií Benešovou, podporovanou laickou i právní veřejností, zda ministr může předat trestní stíhání do Kataru bez souhlasu soudu.

Hámid bin Abdal Sání byl 30. +more května 2005 nepravomocně odsouzen ke dvěma a půl letům odnětí svobody, ale Nejvyšší soud rozhodl 22. srpna že Ministerstvo spravedlnosti může jakékoliv trestní řízení vedené vůči cizinci předat do ciziny i bez souhlasu či stanoviska procesního soudu. Sání byl následně propuštěn z vazby a dobrovolně odcestoval do Kataru, kde mu byl odebrán pas a byl držen 8 dní ve vazbě, poté několik měsíců vyšetřován Generální prokuraturou státu Katar. Prokuratura si vyžádala kompletní spis případu přeložený do arabštiny, který byl vyhotoven (překlad stál přes 700 tisíc korun) a předán českou stranou v květnu 2006.

Bývalý ministr Pavel Němec byl kvůli vydání vyšetřován policií, která ho podezírala z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, když potají vyjednával se zástupci Kataru o tomto vydání. Státní zástupce věc na podzim 2005 odložil. +more Podezření bylo znovu prověřováno začátkem roku 2007 z iniciativy nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké, bylo však opět odloženo.

V lednu 2007 katarský generální prokurátor rozhodl o ukončení stíhání. Odůvodnil to tím, že již samotné útrapy, kterými byl obžalovaný postižen svým vyšetřováním, vězněním, soudem a odsouzením v České republice a následným držením a vyšetřováním v Kataru, dostačují k tomu, aby obžalovaný činy, ze kterých byl obžalován, v budoucnosti neopakoval. +more České straně byla tato informace sdělena až v březnu 2008.

Městský soud v Praze v dubnu 2009 rozhodl o zahájení odvolacího řízení a nařídil jednání na prosinec 2009, kvůli předpokládaným potížím s doručením předvolání Sánímu.

V lednu 2013 po amnestii prezidenta Klause Obvodní soud pro Prahu 2 trestní stíhání zastavil. Princův obhájce Josef Lžičař chtěl dosáhnout také zrušení mezinárodního zatykače vydaného před dvěma roky.

Následně Městský soud v Praze dospěl k závěru, že amnestie se nevztahovala na všechny skutky prince, a proto nařídil Obvodnímu soudu pro Prahu 2 nové projednání případu. Kauza byla pravomocně ukončena 22. +more 12. 2015.

Reference

Externí odkazy

[url=http://www. rozhlas. +morecz/izurnal/cesko/_zprava/186149]Zpráva[/url] na webu Českého rozhlasu s chronologií případu * [url=http://www. helcom. cz/view. php. cisloclanku=2005042203]Stanovisko[/url] Českého helsinského výboru proti vydání * [url=http://old. nsoud. cz/rozhod. php. action=read&id=25433]Rozsudek[/url] Nejvyššího soudu z 22. 8. 2005, sp. zn. 11 Tz 117/2005.

Sání, Hámid bin Abdale Kategorie:Trestní procesy v Česku Kategorie:Trestná činnost v Česku Kategorie:Princové Kategorie:Zahraniční vztahy Kataru Kategorie:Zahraniční vztahy Česka

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top