Královecká katedrála

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Královnocká katedrála, která je také známá jako katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava, je gotická katedrála nacházející se v Královci, dnešní Kaliningradské oblasti v Rusku. Byla postavena v letech 1333 až 1380 a je považována za jednu z nejvýznamnějších staveb tohoto typu v Pobaltí. Královecká katedrála byla sídlem královcovských biskupů a místem korunovace králů Pruska. Dosáhla svého vrcholu ve 14. a 15. století, kdy byla považována za jeden z nejvýznamnějších stavebních komplexů v severní Evropě. Nicméně, během druhé světové války byla výrazně poškozena a po válce se nacházela v sovětské okupační zóně. V roce 1967 byla katedrála zapsána na seznam památek světového dědictví UNESCO. Od rozpadu Sovětského svazu patří Královecká katedrála Ruské pravoslavné církvi, která se postarala o její rekonstrukci. Dnes je katedrála využívána k náboženským účelům, ale také slouží jako turistická atrakce a kulturní památka.

Královecká katedrála Panny Marie a svatého Vojtěcha (rusky Кафедральный собор Кёнигсберга, německy Königsberger Dom) patří k symbolům města Kaliningrad, odkazuje k jeho pruské a katolické minulosti.

...
...
...
...
+more images (1)

Historie

Město Královec (Königsberg) založil český král Přemysl Otakar II. +more při křížové výpravě proti pohanským Prusům kmene Samů roku 1255 na území, které ovládal Řád německých rytířů a spravoval je až do období reformace. Podle Pulkavovy kroniky měl již tehdy král rozhodnout o založení chrámu zasvěceného sv. Vojtěchovi. O nějaké stavbě kostela sv. Vojrěcha je zmínka za biskupa Siegfrieda k roku 1302. Při další křížové výpravě v roce 1330 se v Královci nuceně zastavili král Jan Lucemburský (z důvodu zhoršení své oční nemoci) s markrabětem Karlem, který si zde léčil vředovou chorobu. Karel IV. se však ve vlastním životopisu o žádném kostele nezmiňuje. Půdorys katedrály k roku 1440, délka 88,5 m, šířka hlavní lodi 32,14 m Ruiny v roce 1988 Základní kámen ke katedrále položil velmistr Řádu Německých rytířů Werner z Orselnu roku 1327 na ostrůvku Kneiphof, ohrožovaném bažinou. Proto bylo nejdříve nutno založit konstrukci z dubových pilotů. Patrocinium pravděpodobně navrhl zbožný velmistr, panna Marie byla patronkou všech velmistrů tohoto řádu a emblémem na jejich pečeti, svatý Vojtěch byl prvním a hlavním slovanským misionářem tohoto území. Stavba katedrály Panny Marie a sv. Vojtěcha probíhala přibližně v letech 1333-1380. Jižní věž s kuželovitou stříškou o celkové výšce 50,75 m byla hotová k roku 1440, severní věž nebyla nikdy dostavěna. Po vysvěcení byla katedrála vyňata z pravomoci Řádu německých rytířů a stala se sídelní biskupskou katedrálou diecéze sambijské (Samland) až do jejího zrušení v roce 1525. Byla postavena podle plánů neznámého architekta jako trojlodní bazilika z cihel v gotickém stylu tzv. pobaltské gotiky. Má síťové klenby. Hrob Immanuela Kanta vně katedrály Římskokatolickou katedrálou byla do roku 1525. Poté sloužila jako svatostánek evangelické církve. Od založení Albrechtovy univerzity roku 1544 byla univerzitním kostelem. Tento stav trval až do let 1944-1945. Po náletech na tehdy německý Královec v roce 1944 a velkých bojích Rudé armády v roce 1945 bylo město zničeno, katedrála pobořena a vypálena. Německé evangelické obyvatelstvo uprchlo nebo bylo odsunuto. Na jeho místo přišli Rusové, Ukrajinci a jiní obyvatelé tehdejšího Sovětského svazu, které Moskva do oblasti dosídlila. Sovětská moc neměla zájem na obnově chrámu, který podle tehdejší historiografie symbolizoval pruský militarismus. Stavba nebyla zcela zlikvidována pouze kvůli Immanuelu Kantovi a jeho hrobu. Rekonstrukční práce probíhaly velmi pomalu. Teprve v roce 1960 stavba získala status kulturní památky republikového významu, obvodové zdivo bylo zpevněno, ale stavba zůstala beze kleneb a střech a bez věže. Intenzivní rekonstrukce byla zahájena v roce 1992 a trvala do roku 2017.

Interiér

Náhrobní socha velmistra Lothara Brunšvického Jen malá část mobiliáře byla vystěhována počátkem roku 1944 před náletem Spojenců z 29. +more/30. srpna 1944. Většina zařízení podlehla zkáze. Patřily k nim převážně renesanční oltáře s obrazy a sochami, či hroby velmistrů Řádu německých rytířů a biskupů, například: * gotická dřevěná socha velmistra Lothara Brunšvického, * hrob velmistra Jana z Tieffenu * knížecí kaple rodu Hohenzollernů se dvěma oltáři a hrobkou Albrechta Braniborsko-Ansbašského a Jiřího Viléma Braniborského * barokní hrobka polské šlechtické rodiny Radziwillů, Bohuslava a Anny Marie * hrobka pomořanské šlechtické rodiny Podewilsů.

Současnost

Chrám je hlavním kulturním a náboženským centrem města. Je zde Muzeum Immanuela Kanta a historická expozice, pastor protestantské církve má sídlo v rekonstruovaném Kantově domě. +more Bohoslužby zde slouží také katolíci a pravoslavní). Další instituce zde provozují koncerty klasické a chrámové hudby. V roce 1996 byl rekonstruován hrob filozofa Immanuela Kanta, který se v dnešním Kaliningradu narodil.

Odkazy

Reference

(zčásti)

Literatura

František KRÁSL: Svatý Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter a úcta u lidu. Praha 1897, s. +more 598 * Gerhard von Glinski, Peter Wörster: Königsberg. Die ostpreußische Hauptstadt in Geschichte und Gegenwart. Westkreuz-Verlag, Berlin Bonn 1992, S. 12.

Externí odkazy

[url=http://www. sobor-kaliningrad. +moreru]Oficiální stránka «Katedrální chrám»[/url] * [url=https://web. archive. org/web/20160605234504/http://www. klgd. ru/ru/city/750/almanac/a5_42. php]Игорь Одинцов, «Возрождение собора». Статья с официального сайта Калининграда. [/url] * [url=https://web. archive. org/web/20070718173304/http://www. koenig. ru/kn/27/]Балдур Кёстер, «Могила Канта у Собора»[/url].

Kategorie:Vzniklo 1380 Kategorie:Stavby v Kaliningradu Kategorie:Kostely v Rusku Kategorie:Katedrály v Rusku Kategorie:Gotické katedrály Kategorie:Kostely zasvěcené svatému Vojtěchovi Kategorie:Dějiny Pruska

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top