Mesopotamien

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mesopotámská civilizace, známá také jako sumerská civilizace, byla jednou z nejstarších civilizací v historii lidstva. Nacházela se na území mezi řekami Eufrat a Tigris, které se nachází na území dnešního Iráku a částečně i v Sýrii, Turecku a Íránu. Mesopotánie byla považována za kolébku civilizace, kde se vyvinuly významné kulturní inovace, jako je psaný jazyk, zákoník, urbanizace a mnoho dalšího. Během své existence se v regionu vystřídala různá mocná města a říše, jako jsou Sumerové, Babylóňané, Asyřané a Persové. Mesopotánie byla také svědkem významných historických událostí, jako je povodeň a Noemova arká. Hospodářství v Mesopotámii bylo založeno především na zemědělství a zavlažování. Obilí, jako pšenice a ječmen, bylo pěstováno v obrovském množství a sloužilo jako základní potrava pro obyvatele. Kromě toho produkovali v mesopotámském regionu také vinnou révu, olivy, zeleninu a další plodiny. Díky zavlažovacím systémům, které byly vyvinuty v Mesopotámii, byla zajištěna kontinuální zemědělská produkce. Obyvatelé měst se specializovali na různé profese, jako je dobytčářství, rybolov, tkalcovství a zpracování kovů. V oblasti náboženství měla Mesopotánie rozvinutý polyteistický systém, v kterém bylo mnoho božstev zasvěcených různým aspektům přírody a lidského života. Mesopotámští občané stavěli impozantní chrámy zvané zikkuraty, které sloužily jako místa pro kult a rituální obřady. Vysoce vzdělaní kněží hráli také důležitou roli v mesopotámské společnosti. Mesopotámská civilizace vytvořila také jednu z nejstarších zápisů historie. Sumerské písmo, které bylo používáno na hliněných tabulkách, se stalo prvním psaným jazykem na světě. Díky němu jsme se dozvěděli o významných událostech, jako jsou války, obchodní dohody, mystérium záplav a mnoho dalších informací o každodenním životě obyvatel. Civilizace v Mesopotámii nakonec zanikla po invazi Asyřanů a Babylóňanů. Její vliv však přetrval v následujících civilizacích, které se v regionu vyvinuly. Mesopotánie získala své místo v dějinách jako kolébka civilizace a její pozůstatky dodnes fascinují archeology a historiky.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top