Miroslav Ševčík

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Miroslav Ševčík je český fotbalový trenér a bývalý fotbalista. Narodil se 26. května 1968 v Praze. Během své hráčské kariéry hrál za týmy Dukla Praha, SK Slavia Praha, SK Dynamo České Budějovice a FC Viktoria Plzeň. Největší úspěchy zažil v dresu SK Slavia Praha, se kterou vyhrál českou ligu. Po ukončení aktivní kariéry se začal věnovat trenérské práci. Působil jako asistent trenéra v týmu SK Slavia Praha a následně se stal hlavním trenérem týmu Bohemians 1905. S týmem Bohemians 1905 se mu podařilo postoupit z druhé ligy do první ligy. V roce 2018 byl jmenován asistentem trenéra české fotbalové reprezentace, kde spolupracoval s trenérem Jaroslavem Šilhavým. Spolu s týmem se zúčastnil Mistrovství Evropy v roce 2020. Po skončení turnaje odešel ze státního týmu, ale stále působí jako trenér v různých českých klubech.

Miroslav Ševčík (* 15. června 1958 Zlín) je český ekonom a vysokoškolský učitel, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 1989 byl spoluzakladatelem Liberálního institutu a později jeho ředitelem. V roce 2013 byl z funkce odvolán a z organizace vyloučen.

Vzdělání

Narodil se v roce 1958 ve Zlíně. Základní školu a gymnázium navštěvoval v Otrokovicích, kde v roce 1977 složil maturitní zkoušku. +more Následně maturoval v roce 1979 i v Praze, v oboru zahraniční obchod na Střední ekonomické škole. Absolvoval Národohospodářskou fakultu (1983 - titul Ing. ) a na stejné fakultě získal v roce 1993 titul kandidáta věd (v oboru obecná ekonomická teorie) a v roce 2010 docenturu (v oboru hospodářská politika). V roce 1989 byl na zahraničním studijním pobytu na Vídeňské univerzitě.

Akademická a veřejná činnost

Od roku 1983 působí na Vysoké škole ekonomické, nejprve jako asistent (do roku 1986) a poté jako odborný asistent. V souvislosti se změnami v roce 1989 se angažoval v akademickém životě na Vysoké škole ekonomické. +more V roce 1990 kandidoval na funkci rektora, zde byl poražen Věňkem Šilhánem. Stal se prorektorem pro pedagogiku, výstavbu a přestavbu. Po roce 1991 se vrátil na Národohospodářskou fakultu, kde působil na katedrách ekonomických teorií, hospodářské politiky a hospodářské a sociální politiky. Na jaře roku 2010 byl zvolen děkanem Národohospodářské fakulty a v roce 2014 znovuzvolen na další čtyřleté období. V roce 2013 získal ocenění Zlaté koruny Nejaktivnější akademik roku. Dne 19. září 2018 mu byla udělena cena Institutu Václava Klause jako významné osobnosti českého ekonomického vysokého školství za dlouhodobý rozvoj společenských věd, za prosazování myšlenek svobody, volného trhu, tradičních konzervativních hodnot a politické demokracie.

Na Vysoké škole ekonomické působil taktéž jako člen celoškolského akademického senátu (1997-2000) a předseda akademického senátu Národohospodářské fakulty (2003-2010). Ve funkci jej nahradil Ján Pavlík.

Působil také v Radě vysokých škol (RVŠ), kterou v roce 1989 spoluzakládal a kde podporoval vznik Studentské komory. V letech 1991-1995 se stal předsedou pracovní komise pro záležitosti studentů, která se zabývala sociálním zajištěním studentů. +more V Radě vysokých škol byl také v letech 1991-1996 členem předsednictva.

V roce 1989 spoluzakládal Liberální institut, jehož byl ředitelem a předsedou správní rady. V roce 2013 byl ze všech funkcí odvolán členskou schůzí. +more Důvodem mělo být zásadní selhání při řízení Liberálního institutu. Jeho nástupcem se stal Petr Koblovský. V roce 2015 Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že odvolání Ševčíka z postu předsedy správní rady Liberálního institutu bylo platné. Nejvyšší soud ČR dne 30. května 2018 zrušil toto rozhodnutí a následně Obvodní soud pro Prahu 1 dne 4. září 2019 rozhodl, že odvolání Ševčíka bylo neplatné. Pravomocně neplatnost odvolání potvrdil i Městský soud v Praze dne 9. července 2020.

Je ředitelem a předsedou organizačního výboru atletického mítinku Memoriál Josefa Odložila a předsedou disciplinární komise Českého atletického svazu. Je synovcem Josefa Odložila, jeho matka Miloslava Ševčíková je Odložilova sestra.

Roku 2011 spolupracoval na publikaci Učíme ekonomii 90 let.

Dne 20. dubna 2022 byl opětovně zvolen děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. +more V červnu jej do funkce jmenoval rektor VŠE v Praze Petr Dvořák. Funkce se ujal 1. července 2022.

Politika a názory

V roce 1984 vstoupil do KSČ. Od 2. +more ledna 1986 byl veden v seznamu pod registračním číslem 176727 u Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA jako osoba, o kterou měla kontrarozvědka zájem. Z tohoto záznamu vyplývá, že nikdy nepodepsal spolupráci se žádnou policejní složkou ani zpravodajskou správou Československé lidové armády, o čemž svědčí i čisté lustrační osvědčení. Na archivy vojenské rozvědky se však lustrační osvědčení nevztahuje.

Z „polistopadových“ politiků si nejvíce váží Václava Klause.

V roce 2012 uvedl, že je skeptický v otázce udržení eurozóny a eura. Poukazoval na neblahé důsledky dotování Řecka. +more Evropskou unii obvinil z přílišného socialismu a podléhání politiků zájmové lobby. Také je kritikem politické unie. Věří, že korupci by omezila forma soutěžení o veřejné zakázky na internetu. Ze současné finanční situace v Česku viní politiky, kteří jednali a jednají populisticky a kteří v minulosti odkládali důležité reformy.

V roce 2019 začal spolupracovat s hnutím Trikolóra Václava Klause mladšího, stal se garantem programu hnutí pro resort finance.

Dne 3. září 2022 vystoupil na demonstraci +more_místě. '>Česká republika na 1. místě. na Václavském náměstí v Praze. Premiéra Petra Fialu ve svém projevu označil za „hňupa“ a „lokaje“ bruselských byrokratů. V Evropském parlamentu podle Ševčíka Fiala „musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guye Verhofstadta“, přitom „kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči“. Od Ševčíkova vystoupení se pak distancoval rektor VŠE Petr Dvořák, který jeho formu i osobní útoky na premiéra označil za nepřijatelné. Kritické stanovisko zaujal i předseda Akademického senátu VŠE Marek Stříteský a jeho místopředseda Lukáš Hulínský, podle nějž Ševčík svým projevem porušil morálně-etické zásady vedoucích pracovníků VŠE.

Pracovní činnost, kritika

Za jeho působení ve funkci děkana Národohospodářské fakulty se tato v různých hodnoceních (např. hodnocení Hospodářských novin nebo časopisu Týden) stala dlouhodobě nejúspěšnější ekonomickou fakultou v ČR. +more Některými vyučujícími byl obviňován z likvidace svých oponentů a údajného neetického vystupování vůči studentům a akademikům. Za své praktiky byl částí akademické obce kritizován. Tuto záležitost projednával Akademický senát VŠE. Ševčík svá údajná pochybení odmítl a považuje je za manipulativní kampaň, kterou vyvolali vyučující falšující cestovní doklady a ti, kterým nebyla prodloužena pracovní smlouva. Na žádost vedoucího Katedry institucionální ekonomie dal výpověď tehdejšímu rektorovi CEVRO Institutu prof. Josefu Šímovi. Mluvčí fakulty Daniel Váňa k tomu uvedl: „Výpověď byla více než oprávněná, co je závažným porušením pracovní kázně, když ne to, že nechodil do práce v čase, kdy měl. “ Děkanovi Ševčíkovi dal za pravdu svým rozsudkem ze 4. října 2017 Městský soud v Praze a následně rozsudek potvrdil Nejvyšší soud svým rozhodnutím z 19. července 2018. Šíma neuspěl ani u Ústavního soudu.

Ševčíka podpořil Akademický senát Národohospodářské fakulty, vedoucí kateder a administrativní pracovníci. V roce 2014 navrhla Akreditační komise ČR omezit akreditaci čtyřem magisterským oborům vyučovaným na Národohospodářské fakultě. +more Důvodem mělo být nedostatečné personální zabezpečení výuky a uvádění nepravdivých informací v žádosti. Ševčík rozhodnutí rozporoval, za pravdu mu dal odvolací orgán. Akreditační komise v únoru 2015 konstatovala, že došlo ke zlepšení, a od svého návrhu v únoru 2015 ustoupila.

Miloš Zeman tvrdil, že na VŠE zkoušel marxismus-leninismus. Roku 2012 to Ševčík popřel v pořadu Hyde park stanice ČT24 a Zemana označil za lháře.

Miroslav Ševčík byl Danielem Münichem kritizován za údajnou nedostatečnou vědeckou publikační činnost. Dle databáze publikační činnosti VŠE má Ševčík přibližně 300 publikačních záznamů. +more Z toho 4 články jsou v časopisech s impakt faktorem (The Columbia Journal of World Bussiness, Politická ekonomie). Článek v časopise The Columbia Journal of World Bussiness s názvem A Conversation with Milton Friedman at the Prague School of Economics je přepisem konverzace. Dále publikoval přes dvě desítky článků v recenzovaných časopisech a zhruba stovku článků v denním tisku. Je autorem nebo spoluautorem třiceti monografií a více než desítky vysokoškolských učebnic a skript.

Věra Čáslavská jej kritizovala za kampaň, kterou vedl proti jejímu synovi v souvislosti s úmrtím jejího manžela Josefa Odložila. Po smrti Věry Čáslavské se její syn Martin osobně omluvil sestrám Josefa Odložila a všem dalším příbuzným za jeho usmrcení.

Kontroverze

Miroslav Ševčík byl opakovaně přistižen při nebezpečné jízdě. V roce 2014 jel v protisměru po dálnici D5 s použitím modrého majáku. +more Vzhledem k hromadné nehodě byla dálnice neprůjezdná. Po půl hodině čekání připevnil na auto modrý maják a jel v protisměru odstavným pruhem. Ševčík to zdůvodnil snahou o záchranu spolujezdkyně, které se udělalo špatně a potřebovala urgentní převoz do nemocnice.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top