Organizace zemí vyvážejících ropu

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) je mezinárodní organizace, která sdružuje devatenáct států, jejichž hlavní ekonomika je závislá na vývozu ropy. Cílem organizace je zajistit stabilní a vyvážený trh s ropou, ochránit zájmy členských států a dosahovat udržitelných cen ropy. OPEC byla založena v roce 1960 a její sídlo se nachází ve Vídni. Organizace působí prostřednictvím Měnového výboru, který se zabývá otázkami cen ropy a změnami produkce. Měnový výbor se pravidelně schází a rozhoduje o strategii OPEC ohledně ropy. Každý členský stát má právo jednoho hlasu. OPEC ovlivňuje světový trh s ropou prostřednictvím strategie kvót na produkci ropy. Členské státy se dohodnou na určeném množství ropy, které přispěje k udržení stabilních cen a zajištění příjmů. OPEC také spolupracuje s dalšími producenty ropy mimo organizaci, aby dosáhl vyváženosti na trhu. Organizace je závislá na spolupráci svých členských států. Různé země mají různé potřeby ohledně ceny a množství ropy, což někdy vedlo k napětí v rámci OPEC. Navzdory tomu organizace díky svým ekonomickým zdrojům a odbornosti v oblasti ropy hraje důležitou roli v mezinárodní ekonomice a geopolitice. OPEC se také zabývá otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Organizace podporuje snižování emisí skleníkových plynů a vývoj alternativních energetických zdrojů. Celkově lze říci, že Organizace zemí vyvážejících ropu hraje důležitou roli v mezinárodním obchodu s ropou. Jejím cílem je dosáhnout stabilitu na trhu, chránit zájmy členských států a přispívat k udržitelnému rozvoji.

Organizace zemí vyvážejících ropu (zkráceně OPEC z angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries) je mezivládní organizace sdružující 13 zemí exportujících ropu. OPEC koordinuje ekonomickou politiku členských zemí, a to zejména v oblasti vyjednávání s ropnými společnostmi ohledně objemu produkce a cen ropy. Sídlo organizace je ve Vídni.

Členské země OPEC dnes kontrolují 75 % veškerých světových ropných zásob, v celosvětovém měřítku zajišťují jednu třetinu veškeré ropné produkce a celou polovinu z objemu vývozu ropy.

...

Řízení organizace

Nejvyšším orgánem organizace je konference zástupců členských zemí, na které se projednávají otázky vztahů zemí OPEC s politickými a ekonomickými partnery, pro nadcházející období se určují denní kvóty těžby a cena exportované ropy. Konference dále volí radu guvernérů, do které je z každé členské země vyslán jeden zástupce. +more Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí je na konferenci velmi obtížné, důvodem je potřeba jednomyslného usnesení. Konference se schází alespoň dvakrát ročně. Mezi další orgány OPEC patří generální sekretariát v čele s generálním tajemníkem a hospodářská komise.

Historie

OPEC založilo na konferenci v Bagdádu dne 14. +more září 1960 pět zemí, jejichž export ropy výrazně převyšoval domácí spotřebu. V lednu 1961 byly v Caracasu přijaty stanovy OPEC. Zakládající země vytvořily kartel určující objem a cenu exportované ropy, zejména pomocí zavedení těžebních kvót.

Kartel organizace byl během své historie úspěšný - dokázal členským zemím zajistit ohromné zisky ze vzrůstajících cen ropy (ty se od založení organizace několikanásobně zvýšily). Na podzim roku 1973 OPEC záměrně snížila těžbu ropy (o přibližně 5 %), aby mohla její cenu ovlivňovat ve svůj prospěch, a zároveň vyhlásila embargo na vývoz ropy do zemí, které podporovaly Izrael během Jomkipurské války (hlavně USA a Nizozemsko) a odstartovala tak první a prozatím největší ropný šok. +more Ceny ropy se tehdy zvýšily na čtyřnásobek.

Členské země

Členové OPEC jsou na mapě vyznačeni modře.

* Alžírsko (od 1969) * Angola (od 2007) * Gabon (od 1975 do 1995, znovu od 2016) * Irák (od 1960, zakládající člen) * Írán (od 1960, zakládající člen) * Konžská republika (od 2018) * Kuvajt (od 1960, zakládající člen) * Libye (od 1962) * Nigérie (od 1971) * Rovníková Guinea (od 2017) * Saúdská Arábie (od 1960, zakládající člen) * Spojené arabské emiráty (od 1967) * Venezuela (od 1960, zakládající člen)

Potenciální členské země

Bolívie, Súdán a Sýrie byly přizvány ke vstupu do OPEC. Brazílie v současné době členství zvažuje kvůli nově nalezeným zásobám ropy v Atlantiku.

Reference

Externí odkazy

[url=http://www.opec.org/]Oficiální internetové stránky[/url]

Kategorie:OPEC Kategorie:Instituce v energetice Kategorie:Mezivládní organizace Kategorie:Těžba ropy

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top