Pargali Ibrahim Paša

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Pargali Ibrahim Paša byl osmanský státník, který sloužil jako velkovezír za vlády sultána Sülejmana I. Byl známý svou inteligencí, schopnostmi a politickým taktom. Narodil se v Bosně a stal se oblíbencem sultána Sülejmana I., který ho povýšil na úřad velkovezíra. Pargali měl velký vliv na vládu Osmanské říše a pod jeho vedením zaznamenala říše rozsáhlé územní zisky. Byl také spojencem sultánovy manželky Roxelany a podporoval její politické zájmy. Jeho vláda však také vzbudila kontroverze a kritiku. Po smrti sultána Sülejmana I. byl Pargali zavražděn na příkaz nového sultána Selima II.

Pargali Ibrahím paša (1493 nebo 1494, Parga - 1536, Istanbul; , v překladu Ibrahím paša z Pargy) byl druhý velkovezír Osmanské říše za sultána Sulejmana I..

Byl také znám jako Pargali Damat Ibrahím paša („Zeť“), Frenk Ibrahím paša („Zápaďák“) a Makbul Ibrahím paša („Oblíbenec“). To bylo později po jeho popravě v serailu paláce Topkapı změněno na Maktul Ibrahím paša („Popravený“).

...
...

Výchova a vzdělání

Ibrahím byl jako dítě křesťanských rodičů (Řeků) z Pargy unesen piráty a prodán jako otrok do paláce v Manise, kde byl vzděláván a na vládu připravován şehzade (korunní princ) Sulejman. +more Ibrahím konvertoval, dá-li se to o dítěti říci, k islámu. Spřátelili se a Ibrahím spolu s ním na tomto Osmanském dvoře dostal vynikající islámské a turecké vzdělání a díky svému talentu a píli se stal polyglotem a polyhistorem. Ibrahím byl výjimka z pravidla „poturčenec horší Turka“: jeho vztahy ke křesťanům i západním byl vcelku vstřícný.

Kariéra

vlevo Ibrahím paša byl první velkovezír Osmanské říše designovaný +more'>Suleimanem I. Nádherným. Roku 1523, nahradil Piri Mehmeda pašu, jenž byl jmenován roku 1518 ještě Sulejmanovým otcem předcházejícím sultánem Selimem I. , a tento úřad Ibrahim zastával téměř 14 let. Dosáhl takové úrovně moci a vlivu, jež je srovnatelná jen s hrstkou velkovezírů Osmanské říše. Kromě ostatních funkcí a titulů se stal i seraskerem - nejvyšším velitelem a správcem vojska. Jeho moc byla skoro tak veliká jako sultánova. Své rodiče našel a přestěhoval k sobě do Istanbulu. Oženil se se sultánovou sestrou Hatice [hatydže] a tím se stal Damatem - členem dynastie (zetěm). Měli spolu tři děti: syna Mehmeta Šaha a dcery Hanim a Fülane.

Konec

Ibrahím paša byl pravděpodobně obětí intrik a vzrůstajícího vlivu haseki Hürrem Sultan, zvláště kvůli podpoře şehzade (korunního prince) Mustafy, nástupce a nejstaršího žijícího sultánova syna s Mahidevran.

Hürrem Sultan chtěla, aby se na trůn dostal její syn a Ibrahím byl pro to asi největší překážkou. Oficiální záminkou bylo, že si Ibrahím během tažení proti perské Safíovské říši přisvojil titul sultána.

Ibrahím paša byl popraven roku 1536 a jeho majetek byl konfiskován. Şehzade Mustafa byl později obžalován ze zrady a uškrcen na rozkaz svého otce 6. +more října 1553.

Sulejman později velmi hořce litoval, že dal Ibrahíma popravit. Svou lítost vyjadřoval v básních a začal se stranit vládních povinností.

V médiích

Postava Ibrahíma se výrazně objevuje v celosvětově populárním seriálu Velkolepé století.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top