Peter Filzmaier

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Peter Filzmaier je rakouský politolog a médií. Narodil se roku 1968 ve Vídni. Vystudoval politologii, filozofii a sociologii na Univerzitě ve Vídni. V roce 1996 obhájil doktorát v oboru politologie. Filzmaier je známý svým výzkumem a analýzou politické situace ve středoevropských zemích, zejména v Rakousku a Německu. Zaměřuje se také na politickou komunikaci a vliv médií na veřejné mínění. Je autorem několika publikací a článků v odborných časopisech. Filzmaier aktivně vystupuje v médiích jako politický komentátor. Často se účastní televizních debat a poskytuje rozhovory pro novináře. Je hojně citován ve středoevropských médiích a jeho názory mají vliv na veřejné diskuse. Filzmaier působí jako profesor politologie na Univerzitě Johanna Keplera v Linci. Zároveň je vedoucím Centra pro politickou vědu na této univerzitě. Je také členem několika odborných společností a organizací, zabývajících se politologickým výzkumem a vzděláváním. Peter Filzmaier je významnou osobností v oblasti politologie a médií ve střední Evropě. Jeho práce a názory přispívají k lepšímu porozumění politickým procesům a vlivu médií na společnost.

Peter Filzmaier při běhu Peter Filzmaier (* 5. září 1967, Vídeň) je rakouský politolog a vysokoškolský učitel.

...

Životopis

V letech 1985-1993 studoval politologii, publicistiku a právo na univerzitě ve Vídni. Již ale v roce 1991 získal magisterský titul v oboru politologie, o dva roky později pak doktorát filozofie. +more V roce 2001 byl jmenován docentem politických věd na univerzitě v Innsbrucku a docentem politického vzdělávání (tj. für politische Bildung) na univerzitě v Klagenfurtu. Od roku 2002 je univerzitním profesorem, střídavě působícím na mnoha veřejných rakouských univerzitách (např. od roku 2002 je profesorem politologie na univerzitě v Innsbrucku, od roku 2006 profesorem demokratických studií a politického výzkumu (tj. für Demokratiestudien und Politikforschung) na univerzitě v Kremži, od roku 2010 profesorem pak politické komunikace na univerzitě ve Štýrském Hradci etc. ).

Politický komentátor stanice ORF

Jako politolog a analytik vystoupil k únoru roku 2015 cca 100x jako host pořadu ZiB 2 (německy Zeit im Bild 2) rakouské televizní stanice ORF 2, čím zaujímal historicky druhé místo mezi všemi hosty tohoto diskuzního pořadu.

V roce 2010 se objevilo podezření ze střetu činnosti pana profesora Filzmaiera, vyplývající z jeho častého televizního vystupování v rakouské televizní stanici ORF, v jejímž rámci komentuje, hodnotí a analyzuje průběh rakouských voleb, s jeho údajným soukromým poradenstvím pro největší rakouské parlamentní strany (tzn. ÖVP, SPÖ).

Osobní život

Peter Filzmaier je ženatý a má dceru.

Zajímavost

Pro jeho velice rychlou mluvu a jeho schopnost nalézt na každou otázku náležitou odpověď se vžil v Rakousku neologismus filzmaiern/das Filzmaiern (pozn. : česky (neoficiálně): filzmaierovat). +more Tento neologismus se také umístil na celkovém třetím místě v soutěži zvané Rakouské slovo roku 2015 (německy Das Österreichisches Wort des Jahres 2015).

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top