Scientologie

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Scientologie je náboženské hnutí, které bylo založeno v roce 1953 spisovatelem, filosofem a vědcem L. Ronem Hubbardem. Toto hnutí se zaměřuje na lidskou duši a cílem scientologie je dosáhnout duchovního osvícení a dosažení plného potenciálu. Scientologie věří v preexistenci duší a v jejich přetrvání po smrti těla. Scientologie používá metodu auditingu, která je zaměřena na odstranění duševních traumatu a negativních vlivů minulosti. Tento proces probíhá za pomoci e-meteru, který měří elektrickou vodivost těla. Scientologové věří, že pomocí auditingových sezení lze dosáhnout vyššího stavu vědomí a duchovního prostoru. Hnutí scientologie bylo kritizováno pro své praktiky a kontroverze, zejména v oblasti financování, terapeutických metod a postojů vůči kritikům. V některých zemích je scientologie považována za sektu nebo nebezpečnou organizaci. V České republice byla scientologie oficiálně uznána jako náboženství v roce 2000. Hnutí má v zemi své středisko a knihovnu, která obsahuje díla L. Rona Hubbarda a další literaturu týkající se scientologie. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Scientologie

Scientologie je církev, zakládájící se na praktikách a myšlenkách vyvinutých L. Ronem Hubbardem. Slovo scientologie pochází ze spojení latinských slov scientia (“vědění”), a [url=https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/logie]logia[/url] (“učení”). Logo Scientologie Hubbard zpočátku vyvinul skupinu myšlenek a idejí, které nazval dianetika, tyto myšlenky poté publikoval ve své knize (Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví) 9. května 1950. Scientologie učí, že člověk je nesmrtelná duchovní bytost (Thetan), která přebývá v lidském těle, a má nekonečně mnoho minulých životů. Za Thetana považuje Scientologie bytost, jejíž schopnosti jsou neomezené, a přestože si je Thetan momentálně neuvědomuje, tak právě pomocí auditingu a různých praktik si je uvědomit může a dokáže je využít k osobnímu rozvoji.

...

Historie

Zakladatelem scientologie je americký spisovatel sci-fi L. +more Ron Hubbard, který v roce 1950 vydal základní knihu Dianetics: The Modern Science of Mental Health (Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví), která popisuje „vědu o lidském duchu“ s cílem dosáhnout „duchovního zdraví“. Označení scientologie pochází z roku 1951. Hubbard Dianetiku propagoval skrze nadaci: Hubbard Dianetic Research Foundation, která později roku 1952 zbankrotovala. Hubbard, tedy recharakterizoval svůj obor jako náboženství a církev, pod jménem Scientologie.

V roce 2011 hlavní představitel David Miscavige odhadoval, že na celém světě je kolem 40 000 členů. Mezi veřejnými představiteli je např. +more Tom Cruise. Scientologie působí prostřednictvím různých organizací a misí.

V USA byla Scientologická církev uznána za církev a tím si získala výjimku z daní.

Filosofie a praktiky

Modrý „e-meter“, používaný jako pomůcka v „auditingu“. +more Podle scientologie se každý člověk skládá z těla, mysli a ducha, který je popisován řeckým symbolem theta. V podstatě je to jiný název pro duchovní Já. Duše se proto celosvětově pro nezaměnitelnost nazývá thetan.

Mysl, která ukládá a zaznamenává situace v životě, zaznamenává i bolestivé a nepříjemné okamžiky, nazývané Engramy. K jejich lokalizování a konzultování za účelem přinesení úlevy se používá zařízení zvané E-meter. +more Člověk, který již není ovlivňován těmito bolestivými zážitky a má informace z nich opět v analytické (vědomé) mysli, dosahuje stavu clear - čistý - pomocí „auditingu“, dotazovacích technik za pomoci zmíněného elektronického měřícího přístroje.

Galaktická konfederace

Scientologie má 8 spirituálních úrovní, tzn. "OT Levels". +more Scientologická církev věří, že některá učení jsou škodlivá pro nepřipravené (lidé s nižší úrovní OT). Jedním z těchto pokročilých učení je příběh o Xenu (někdy také Xemu), který je v příběhu představen jako krutovládce "Galaktické konfederace". Podle této pověsti přivezl Xenu před 75 miliony lety na Zem miliardy lidí ve vesmírné lodi připomínající Douglas DC-8. Poté je naskládal na sopky, ve kterých následně detonoval vodíkové bomby. Thetany (duchovní Já, nebo také lidská duše) se poté uchytily v tělech živých bytostí a skrze ně existují až do současnosti.

Detoxikační a rehabilitační programy

Způsob, jakým scientologové demonstrují boj proti drogám, je organizace Foundation for a Drug-Free World a odvykací program Narconon, přičemž scientologická církev o něm uvádí, že má jeden z nejvyšších poměrů úspěšnosti při rehabilitaci drogové závislosti. Skládá se z prvního kroku, kterým je úplné vysazení drogy, po kterém následuje celkové čištění organismu. +more Program Narconon byl v roce 2005 vyřazen ze všech kalifornských škol kvůli svým nepřesným a nevědeckým informacím. Tyto informace používá také občanské sdružení [url=http://rekninedrogam. cz/]ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU[/url], provozující např. [url=http://www. drogy. cz]drogy. cz[/url].

Organizace

Roku 1966 firma Hubbard Exploration Company koupila loď a L. R. +more Hubbard přemístil svoje hlavní sídlo na otevřené moře. Zde vznikl název Sea Org(anization) - Mořská org(anizace), kde nejvěrnější členové pracují za méně než minimální plat.

Kritika a kontroverze

Obviněni z manipulace

Scientologie bývá obviňována z brainwashingu - vymývání mozků. Toto obvinění nebylo vládními či soudními institucemi potvrzeno. +more Ve zmírněné formě pak taková obvinění obsahují tvrzení, že u scientologie se jedná o manipulační techniky a praktiky. Např. ve zprávě australské vlády z roku 1965 se hovoří o používání hypnózy při auditingu.

Kritici (např. křesťanská strana v Německu a psychiatrie) vycházejí z toho, že scientologie se staví odmítavě k jistým současným praktikám oborů jako je psychiatrie, což vede i ke kritickým postojům představitelů takových oborů. +more Scientologie se v minulosti často stavěla proti užívání psychofarmak, jako jsou sedativa apod. Důležité jsou i výpovědi samotných aktivních členů dianetických center. Někteří si povšimli, že postupně přicházejí o své koníčky a závazky vůči svému nejbližšímu okolí.

Tvrzení o donucených potratech

Původně Mořská organizace fungovala na plavidlech na otevřeném moři, kde bylo zakázané vychovávat děti. Těhotné matky Mořské organizace byly podle hlášení donuceny podstoupit potrat. +more Údajně bylo členům Mořské organizace ukázána tajná psaní od Hubbarda, aby je přesvědčili, že potrat není proti učení Scientologie.

V roce 2003 "The Times of India" napsal, že "Nucené potraty, mlácení a hladovění jsou nástroje disciplíny používané Scientologickou církví".

Postavení a přijímání ve světě

V Evropské unii je scientologie uznána jako náboženství (a mimo Německo nestojí pod observací), ve Španělsku, Francii, Německu, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Irsku, Itálii a Rakousku (rozsudek nejvyššího správního soudu již 1987) však není uznána jako náboženské společenství a nepožívá tedy patřičných daňových výhod.

Německo Status náboženského společenství je scientologii v Německu odpírán různými místy, m. j. +more i příslušným Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a sport. Spolkový správní soud roku 1995 v jednom rozsudku poznamenal, že organizace se vyznačuje maximalizací zisku, Spolkový pracovní soud pak téhož roku rozhodl, že organizace Scientologie neodpovídá charakteru náboženského společenství ve smyslu čl. 4 ústavy Německa a organizací vznesené nároky na takové uznání jsou pouze záminkou k prosazení hospodářských cílů. Stanovisko Německa bylo předmětem obsáhlého prohlášení německého velvyslanectví v USA z roku 2001. Postoj Německa ke scientologii měl přímý dopad například na natáčení historického filmu Valkýra, kdy kvůli osobnosti Toma Cruise v hlavní roli nebylo štábu umožněno natáčet v originálních prostorách.

V některých spolkových zemích jsou organizace scientologie sledovány státními institucemi (Bundesamt für Verfassungsschutz - spolková zpravodajská služba pro ochranu ústavy).

Nizozemí Roku 2022 informovala vícerá světová média, že v Nizozemí dosáhla Scientologická církev statutu obecně prospěšné společnosti (a vztahují se tak na ni daňové výjimky).

Scientologie v Česku

Scientologická církev v České republice nezískala status církve ani náboženství. Provozuje pouze Dianetická centra. +more File:Sčítání obyvatelstva 2011, Scientologická církev, věková struktura. svg|Věková struktura Scientologické církve v České republice roku 2011.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=http://www. scientologie. +morecz/]www. scientologie. cz[/url] - oficiální české stránky organizace * [url=http://www. scientology. org/]www. scientology. org[/url]- oficiální americké stránky organizace * [url=http://www. ceskatelevize. cz/ivysilani/10353624319-scientologie-pravda-o-lzi/21138255193]Scientologie, pravda o lži[/url] - francouzský dokument * [url=http://www. sisyfos. cz/index. php. id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189080820&heslo=Scientologie]Slovník esoteriky a pavěd - heslo Scientologie[/url] * VOJTÍŠEK, Zdeněk: [url=https://info. dingir. cz/2018/04/pedagogickym-aktivitam-scientologickeho-hnuti-se-u-nas-dari/]Pedagogickým aktivitám scientologického hnutí se u nás daří[/url] : Dingir, 12. 4. 2018.

Kategorie:Údržba:Články s referencemi v nadpisech Kategorie:Hnutí Nové myšlení Kategorie:Hnutí lidského potenciálu

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top