Sedm mostů města Královce

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Sedm mostů města Královce je kolekce sedmi mostů ve městě Královce, které byly postaveny v průběhu historie. Tyto mosty jsou důležitými památkami a turistickými atrakcemi města. Každý most má svou vlastní historii a architektonické vlastnosti. Jedním z nejstarších mostů je Královský most, který byl postaven v 14. století. Tento most je dlouhý přes 300 metrů a je zároveň nejdelším mostem v celém městě. Dalším významným mostem je Most Pobědy, který byl postaven v roce 1912 a je umístěn nad řekou Pregel. Dalšími mosty zahrnutými v této kolekci jsou Most Královny Luise, Most Petra Velikého, Mosty Devíti ostrovů, Most Pionýrů a Tučňáků a Most Ludwigské brány. Každý z těchto mostů má svůj specifický vzhled a historii. Sedm mostů města Královce přitahuje mnoho turistů z celého světa kvůli své architektonické kráse a historickému významu. Navštěvování těchto mostů je oblíbenou turistickou aktivitou ve městě a pomáhá rozvíjet cestovní ruch v této oblasti.

Mapka Královce z Eulerových dob s vyznačením sedmi mostů

Sedm mostů města Královce je slavný, již vyřešený matematický problém, založený na skutečném místě a skutečné situaci. Pruské město Královec (též , nyní Kaliningrad na území Ruska) leží na řece Pregole, která vytváří dva ostrovy. +more Ostrovy byly s okolním městem spojeny sedmi mosty.

Otázka zní, zda je možné všechny mosty přejít tak, aby ten, kdo se o to pokouší, přešel přes každý most přesně jednou. Leonhard Euler jako první dokázal, že to možné není, odpovídající graf totiž nelze projít pomocí tzv. +more eulerovského tahu.

...
...

Řešení

180px179px180px

Euler problém přeformuloval na základě své teorie grafů (viz obrázek výše) a dokázal, že v grafu, vytvořeném na základě mapy města Královce, eulerovský tah neexistuje (a tedy sedm mostů města Královce netvoří eulerovský graf). Pouze eulerovské grafy mají tu vlastnost, že je možné je „nakreslit jedním tahem“. +more Pokud tedy sedm mostů města Královce eulerovský graf netvoří, dokazuje to, že mosty není možné tímto způsobem přejít.

Dnešní stav

Dnes z původních mostů zbyly jen dva, jeden most byl nahrazen zvedacím, dva mosty byly zničeny za britského náletu v roce 1944 a další dva byly později nahrazeny novostavbou Sověty při stavbě silničního průtahu. Nově byl vybudován další most z jižního břehu na větší ostrov. +more Mimo ostrovy přes řeku pak na západě vznikl železniční most (nyní trvale rozložený), další silničně-železniční most a v roce 2011 na východě nová estakáda, která větší ostrov překračuje. Je tu tak celkem osm použitelných mostů. V nové konfiguraci mostů Eulerovský tah existuje, ale je otevřený - začíná na menším z ostrovů a končí na jižním břehu.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top