Vyza velká

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Vyza velká je druh ptáka, který patří do řádu sov a čeledi puštíkovitých. Jedná se o jeden z největších druhů sov v České republice. Dospělí ptáci dosahují délky kolem 70–80 cm a mají rozpětí křídel až 160 cm. Mají velkou hlavu s kulatým obličejem a oči zbarvené do žlutého nebo oranžového odstínu. Peří mají šedohnědého až rezavohnědého zbarvení s tmavšími pruhy a skvrnami. Vyza velká se vyskytuje především v lesnatých oblastech, na loukách a polích. Je nočním druhem a přes den odpočívá ve stromech nebo dutinách. Živí se převážně menšími savci, jako jsou myši a hraboši, ale také sežere různé ptáky, plazy a hmyz. Loví ze vzduchu a má výborný sluch a zrak, což jí umožňuje snadno lokalizovat kořist. Vyza velká je monogamní a vytváří si trvalé páry. Samice klade obvykle 2–3 vejce, která inkubuje po dobu asi 30 dnů. Mláďata jsou zpočátku opeřená a začínají létat ve věku asi 35 dnů. Rodiče pak ještě několik týdnů krmení a učí lovit. Tento druh sovy je v České republice chráněný a je klasifikován jako ohrožený. Především ztráta přirozeného prostředí a ničení biotopů v důsledku lidské činnosti jsou hlavními hrozbami pro tento druh. O jeho ochranu se snaží různé organizace a programy.

Vyza velká (Huso huso; ) je považována za největší sladkovodní rybu, což je zavádějící, protože není čistě sladkovodní rybou. Značnou část života tráví v brakických vodách a v jeho průběhu střídá sladkovodní a mořské prostředí. Proniká hluboko do řek, před postavením přehrady Železná vrata pronikala Dunajem až do jeho rakouské části a odtud Moravou až k Lanžhotu. Je to největší druh anadromní ryby z čeledi jeseterovitých (Acipenseridae), řádu jeseterů (Acipenseriformes). Vyzy rostou velmi pomalu a dožívají se až 120 let. Mohou přitom dosáhnout délky až téměř 8,5 metru a hmotnosti 1000 kg, nejtěžší zaznamenaný jedinec měl 1571 kg. Běžně se loví jedinci o hmotnosti 100 až 200 kg. Loví se převážně pro jikry známé jako černý kaviár a také pro kůži, která se používá v koželužnictví.

...
...

Popis

náhled Má robustní protáhlé tělo vřetenovitého tvaru, v zadní části mírně zploštělé. +more Nachází se na něm pět řad kostěných štítků. Hřbetní štítky jsou v přední části těla malé, směrem dozadu se zvětšují. Hlava bývá velká. Dopředu vybíhá v krátký kuželovitý rypec, který je u dospělých jedinců na bocích a shora chrupavčitý, většinou měkký a ohebný. Ústa jsou široká, půlměsíčitého tvaru. Vyplňují celou spodní část rypce a zpravidla i částečně přechází na okraje hlavy. Má čtyři hladké, dlouhé a z boků mírně zploštělé vousky, přesahující přes ústa (tvar hlavy, uspořádání úst a vousků při pohledu zespoda je důležitým poznávacím znakem jeseterovitých ryb. Oči má malé. Hřbetní ploutev je krátká, posunutá směrem dozadu. Ocasní ploutev bývá dlouhá heterocerkní.

Zbarvení není příliš výrazné. Hřbet bývá tmavě šedý, boky světlejší a břicho bílé.

Výskyt

Nachází se převážně v povodí Kaspického a Černého moře, Azovského moře příležitostně též v moři Jaderském. Dříve se vyza velká objevovala i v dolních tocích Moravy a Váhu. +more Nachází se většinou poblíž pobřeží. Plave ale proti proudu velkých řek za třením.

Výskyt v Česku

Hejno generačních ryb pro pokusné účely (chov v akvakultuře, křížení s jinými jesetery) je chováno v Mydlovarech nedaleko Českých Budějovic.

Hospodářský význam

V České republice nemá velký hospodářský význam na maso. Jeseteři jsou z volných vod drancováni především pro kaviár. +more Chov jeseterů a produkce kaviáru v akvakultuře je tedy považováno nejen za perspektivní oblast, ale také za způsob ochrany jeseterů. Celosvětová produkce jeseterů vzrostla v posledních letech z 2500 tun v roce 1999 na 25 600 tun v roce 2008 (FAO, 2008). U výroby kaviáru lze sledovat podobný trend. Ta vzrostla z 1,7 tuny v roce 2003 na 27,3 tun v roce 2007. Vysoká cena kaviáru zaručuje rentabilitu chovu jeseterů v akvakultuře. Přičemž kaviár z albinotické formy jesetera patří k nejdražším na světě. Kilogram tohoto vysoce kvalitního „zlatého kaviáru“ může stát podle Guinnessovy knihy rekordů až 25 000 $. Je snaha o jeho návrat vysazováním jedinců z umělého odchovu do volných vod. Vytvoření trvalé populace schopné přirozeného rozmnožování se zatím nezdařilo.

Potrava

+moreJPG'>náhled Vyza je všežravec, dravec. Po svém narození až do raného mládí se vyza velká živí bezobratlými a také některými druhy korýšů. S rostoucími rozměry a věkem se v jejím jídelníčku mohou objevit také ryby, až se stane doslova dravou. V dospělosti dokáže díky své obrovské tlamě nasát ryby vážící i několik kilogramů.

Rozmnožování

Na svůj druh dosahuje tato ryba pohlavní dospělosti docela pozdě. U samců ve věku 12-14 let, a u samic ve věku 16-22 let. +more Tato ryba se rozmnožuje třením. Vyzy táhnou do řek ve dvou vlnách: Jarní „rasa“ přitáhne do řek brzy z jara, zatímco podzimní přitáhne v období pozdního podzimu do dolního toku řeky. V řece přezimuje a z jara táhne do výše položených míst. Ke tření dochází v hlubokých proudech se štěrkovým dnem v hloubce 4-12 m. Jikry tvoří pětinu hmotnosti samice. Počet jiker u jedné samice byl odhadnut na 360 000 až 7 700 000 kusů. Interval mezi jednotlivými výtěry je přibližně 5 let.

vyza velkámlíčák 10-16 jikrnačka 14-203,3-4,527-45
jeseter malýmlíčák 3-7 jikrnačka 5-91,9-2,5110-120
jeseter hvězdnatýmlíčák 9-14 jikrnačka 11-152,7-3,270-100
.

Lov

Vyza velká dosahuje délky až téměř 8,5 metru a hmotnosti 1000 kg. Nejtěžší jedinec měl doposud 1571 kg. +more Loví se převážně pro jikry známé jako černý kaviár a také pro jejich kůži, která se používá v koželužnictví. Na seznamu ohrožených druhů ICUN se nachází jako kriticky ohrožený druh jehož populace stále klesá. Lov vyzy byl v minulosti prováděn všemi dostupnými prostředky - do sítí, udicemi a zřejmě největší exempláře se lovily na Volze pod ledem nabodáváním na dlouhé tyče zakončené háky. V případě zaháknutí velkého exempláře bylo třeba spolupráce většího počtu lidí, protože jednotlivec velkou rybu udržet ani vytáhnout nedokázal. Poté, co byla ryba zaseknuta na několika hácích, bylo třeba zvětšit otvor v ledu a rybu vytáhnout ven. Počet ztracených úlovků jistě nebyl malý.

Ohrožení

Ve volné přírodě je vyza velká poměrně ohroženým druhem, který doplácí na sběr jiker i na samotný lov. Nekontrolované pytláctví totiž způsobuje úbytek jedinců z obou důvodů - kaviár je vyhledávanou pochoutkou a kůže ulovených jedinců je využívána v koželužnictví.

Reference

Související články

Vyza * Vyza malá

Externí odkazy

Kategorie:Jeseterovití

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top