Baseball

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Baseballové utkání na původním hřišti New York Yankees v New Yorku

Baseball (z anglického base = meta, ball = míč) je kolektivní pálkovací míčová hra, při níž se útočící hráč (pálkař) snaží pálkou zasáhnout míč nadhozený bránícím nadhazovačem. Ve hře proti sobě stojí 2 družstva, která mají po 9 hráčích. +more Cílem hry je získat více bodů, než má soupeřící tým. Pokud pálkař oběhne všechny čtyři mety, aniž by byl vyautován, jeho družstvo získává bod.

Baseball je populární hlavně v Jižní Americe, především v karibské oblasti (Kuba, Dominikánská republika, Portoriko, Venezuela, Panama, Kolumbie, Nikaragua a Mexiko). Národním sportem je v USA, populární je ale i v Kanadě. +more Obrovskou popularitu má baseball ve východní Asii, hlavně v Japonsku, Korejské republice a Tchaj-wanu. Populární je dále v Austrálii nebo v Jihoafrické republice. V červnu roku 2007 vznikla liga i v Izraeli.

Nejslavnější ligovou soutěží na světě je severoamerická Major League Baseball, která každoročně vrcholí Světovou sérií.

...
...
...
...
+more images (1)

Pravidla

Schéma hrací plochy (hnědé je vnitřní pole, zelené je vnější pole, modré je zámezí)

Baseball hraje družstvo o devíti hráčích na hřišti sestávajícím z čtvercového vnitřního pole, za kterým pokračuje velké vnější pole, ukončené plotem. V rohu hřiště se nachází domácí meta, kde stojí pálkař, v dalších rozích vnitřního pole se nachází první, druhá a třetí meta. +more Nadhazovač hodí míč z nadhazovací mety, která se nachází uprostřed vnitřního pole, směrem na domácí metu, u které stojí pálkař ze soupeřova družstva. Ten se snaží míč trefit pálkou a odpálit do pole. Pokud se mu to podaří, vyběhne na první metu. Cílem pálkaře je oběhnout všechny mety až na domácí metu, za což obvykle získá bod. Běžně se ovšem hráčům nepodaří oběhnout všechny mety najednou (pokud ano, jedná se o tzv. „homerun“), proto zůstane na některé z met (stane se „běžcem“) a pokouší se postoupit dál až po odpalu svého spoluhráče, který je dalším pálkařem. I pak platí, že pokud dosáhne domácí mety, získává pro své družstvo na pálce bod.

Bránící družstvo může běžce vyřadit (vyautovat) několika způsoby. Běžec je aut, pokud se nedotýká mety a obránce se jej dotkne míčem, případně rukavicí s míčem. +more Dále je běžec aut, pokud se obránce s míčem dotkne mety, na kterou je běžec nucen postoupit, dříve než běžec. Nucen postupovat je vždy běžící pálkař, a všichni bežci na dalších souvisle obsazených metách. Pálkař je aut, pokud obránce chytne odpálený míč přímo ze vzduchu, nebo pokud neodpálí ani třetí správně nadhozený míč.

Jakmile družstvo v poli takto vyřadí tři soupeřovy hráče, samo nastupuje na pálku a dříve útočící družstvo jde do pole. Jedno vystřídání obou družstev v poli i na pálce se nazývá „směna“, hra se skládá z devíti směn, po kterých je vítězem to družstvo, které v zápase získalo vyšší počet bodů.

Hráči a další členové družstva

Hráči baseballu se označují takto: tým v útoku (na pálce) * pálkař - hráč v útoku zaujímající místo v území pálkaře, odpalující míč * běžící pálkař - útočící hráč, který odpálil a stal se běžcem, v dosud neukončené vlastní rozehře * běžec - útočící hráč postupující k metě, dotýkající se mety nebo se vracející k metě tým v obraně * polař - každý hráč v obraně ** vnější polař - polař ve vnějším poli ** vnitřní polař - polař ve vnitřním poli * nadhazovač - polař určený k nadhazování míče pálkaři * zadák - polař zaujímající místo za domácí metou a chytající nadhozené míče Součástí baseballového družstva je dále dle pravidel vždy manažer, který družstvo zastupuje při komunikaci s rozhodčím nebo soupeřem. Manažerem může být jeden z hráčů, případně může manažer předat některé své povinnosti hráči nebo kouči. +more Koučové jsou dalšími členy družstva, kteří nastupují v dresu. Obvyklou činností kouče při zápasu je řízení hry pálkaře a běžců - u první a u třetí mety jsou k tomu vyznačena dvě území pro kouče útočícího mužstva.

Hra v útoku

Hráči útočícího družstva nastupují na pálku v pořadí, které před zápasem manažer družstva oznámí soupeři a rozhodčím. Pořadí na pálce není závislé na tom, jaký post hraje který hráč v obraně. +more S výjimkou pravidly definovaných situací (např. střídání) je pálkařské pořadí neměnné po dobu trvání zápasu. V pálkařském pořadí musí figurovat všech devět hráčů z pole, s případnou výjimkou v podobě suplujícího pálkaře, který pálí místo nadhazovače.

Pálkař

Pálkař zaujme místo v území pálkaře vedle domácí mety. Jeho cílem je postoupit na první či další metu, a/nebo umožnit postup dalších bežců na metách. +more Pálkař se stává pálkařem-běžcem a postupuje po metách, pokud odpálí nadhozený míč správným způsobem do pole (fair ball). Pokud pálkař odpálí míč tak, že obrana na něj snadno zahraje aut, ale umožní tak postup jiného běžce, jde o sebeobětování . Míč odpálený přes plot nebo na tribunu je tzv. homerun, a opravňuje pálkaře k postupu přes všechny čtyři mety.

Pálkař může dosáhnout první mety i pokud míč neodpálí. K postupu na první metu bez možnosti být vyautován je oprávněn v těchto případech:

* nadhazovač hodí čtvrtý špatný nadhoz * je zasažen nadhozeným míčem, a pokusil se zásahu vyhnout * chytač (či jiný polař) překáží pálkaři * dobrý odpal se dotkne rozhodčího či běžce v poli předtím, než se dotkne polaře

Pokud je takto udělena pálkaři první meta, všichni běžci souvisle před ním také postupují o jednu metu. Pokud jsou obsazeny všechny mety, znamená to bod (běžec ze třetí mety postupuje až na domácí).

Pálkař smí za určitých podmínek usilovat o první metu také pokud jde o třetí strike a zadák míč nechytil. V tomto případě ale obrana pálkaře-běžce může autovat.

Běžec

Cílem běžce (útočníka, který odpálil dobrý odpal, nebo mu byla udělena meta zdarma) je postupovat po metách, tj. postupně se dotknout první, druhé, třetí a domácí mety, a tím získat bod. +more Běžec smí postupovat (s rizikem být autován) vždy, když je míč ve hře. Pokud běžec dosáhne další mety, aniž by mu to umožnil pálkař správným odpalem, jedná se o tzv. krádež mety. Příkladem situace vhodné pro krádež je prudký strike, který zadák nechytil a míč se odrazil z jeho dosahu. Běžec z první mety se může pokusit dosáhnout druhé předtím, než zadák míč zpracuje a přihraje obránci, který běžce mezi metami tečuje.

Hra v obraně

Rozestavení polařů v obraně V obraně hraje devět hráčů. +more Každý z nich zastává určitý post (prostor na hřišti). S výjimkou zadáka a nadhazovače ale pravidla jejich postavení neomezují - obránci se mohou rozestavit v poli libovolně. Všichni hráči v obraně se souhrnně označují jako polaři. Jednotlivé pozice jsou značeny ustálenými zkratkami a čísly takto:

1NadhazovačPitcherP
2Chytač (zadák)CatcherC
3První metařFirst baseman1B
4Druhý metařSecond baseman2B
5Třetí metařThird baseman3B
6SpojkaShortstopSS
7Levý vnější polařLeft outfielderLF
8Střední vnější polařCenter outfielderCF
9Pravý vnější polařRight outfielderRF
.

Strike zóna. Šířku určuje domácí meta, výšku vzdálenost mezi koleny a středem těla pálkaře.

Nadhazovač

Nadhazovač začíná rozehru hozením míče k domácí metě. Nad domácí metou je určena tzv. +more strike zóna, myšlený svislý obdélník, kterým musí míč proletět. Její výška je určena vzdáleností kolen a středu těla aktuálního pálkaře. Zda neodpálený míč prošel strike zónou (strajk) nebo ne (ból) posuzuje rozhodčí, postavený za chytačem. Za strajk se považuje i každý nadhoz, při kterém pálkař dokončí švih a neodpálí míč, bez ohledu na to, zda míč prošel strike zónou. Cílem nadhazovače je dosáhnout tří strajků - poté je pálkař aut (tzv. strike-out). Pokud nadhazovač před dosažením třetího strajku hodí čtyři špatné míče (bóly), při kterých pálkař nešvihne, získává pálkař zdarma první metu (base on balls).

Chytač

Chytač zaujímá pozici za domácí metou, za pálkařem a před rozhodčím. Před nadhozem komunikuje s nadhazovačem, určuje druh nadhozu a chytá neodpálený míč (případně i míč tečovaný či odpálený do výšky). +more Po odpalu autuje u domácí mety.

Polaři

Ostatní polaři jsou libovolně rozmístěni v poli, a snaží se zahrát aut na běžce jedním z dalších možných způsobů (chycení míče ze vzduchu, zašlápnutí mety při nuceném postupu, tečování bežce mimo metu. ). +more Cílem obrany je dosáhout co nejdříve tří autů, a povolit tak útočícím hráčům co nejméně bodů (doběhů).

Míč ve hře a mrtvý míč

Baseballová pravidla rozeznávají dva základní stavy hry. Dobu, kdy je míč ve hře, a dobu, kdy je míč mrtvý. +more Míč je ve hře poté, co rozhodčí zahájí zápas zvoláním „Play“ a zůstává ve hře, dokud se nestane mrtvým. V době, kdy je míč mrtvý, nemůže být žádný hráč vyautován, bežci nesmí získat další metu a nemůže být dosaženo bodu. Výjimkou jsou případy, kdy pravidla výslovně určují že míč je mrtvý a běžci postupují o určitý počet met (např. homerun). Hra poté pokračuje (a míč je opět ve hře), jakmile nadhazovač s míčem zaujme své místo na nadhazovací metě a rozhodčí opět zvolá „Play“.

Míč se nestává automaticky mrtvým mezi rozehrami, ale pouze v situacích určených pravidly. Míč je mrtvý, pokud rozhodčí zvolá „Time“ (např. +more při zranění, střídání a v dalších vyjmenovaných situacích). Dále je míč mrtvý např. v případě, že je odpálen v rozporu s pravidly, správný odpal skončí v zámezí, nebo nadhoz vyletí mimo hřiště. Naopak míč není mrtvý v situaci, kdy je správně odpálen do pole, bežci dosáhnou met nebo obrana zahraje aut(y) a situace na hřišti se ustálí. Míč je stále ve hře, další nadhoz může být proveden i bez pokynu rozhodčího, a bežci na metách mohou být stále autování tečováním. Příkladem využití takové situace obranou je tzv. . Jde o akci, kdy běžec dosáhl mety a míč je v držení polaře poblíž. Polař naznačí přihrávku nadhazovači, ale míč si skrytě ponechá. Pokud pak běžec, v domnění že míč je bezpečně daleko, opustí metu (např. jako přípravu na krádež), polař ho míčem tečuje a běžec je aut.

Popis stavu zápasu

Baseballový ukazatel skóre, vynulovaný. +more Umožňuje zobrazit doběhy (hits) rozepsané po jednotlivých směnách. O vítězi zápasu rozhoduje pouze počet doběhů (runs). Kromě něj se během zápasu se na ukazateli skóre zobrazují i další informace.

Inning - číslo aktuálně probíhající směny. Šipkou či jiným způsobem je označeno, zda jde o první (top) nebo druhou (bottom) polovinu směny.

R, H, E - runs, hits, errors. Počet doběhů, úspěšných odpalů (v útoku) a chyb obrany. Rozhodnutí, zda běžec dosáhl mety díky dobrému odpalu nebo chybě obrany je na zapisovateli.

Strike / ball - počet strajků a bólů aktuálního pálkaře. V televizní grafice pouze jako čísla oddělené pomlčkou, např. +more 3-1 (tři bóly, jeden strajk). Strajky jsou na ukazateli nejvýše dva - při třetím je pálkař aut a ukazatel se nuluje. Podobně při čtvrtém bólu získává pálkař první metu, není tedy nutné čtvrtý ból zobrazovat.

Out - počet autů, dosažených aktuálně bránícím družstvem. Podobně jako u strajků, nejvyšší hodnota je dva auty, při třetím se družstva střídají nebo končí směna.

Další zobrazovanou hodnotou může být počet nadhozů (pitches) aktuálního nadhazovače. Ten může být pravidly omezen (např. u mládeže).

Historie baseballu

První zmínka o hře podobné baseballu pochází z 14. století, kdy angličtí venkovští mlékaři hráli hru Stool Ball, ve které běhali okolo čtyř stoliček, když se trefili holí do míčku. +more V 18. století vyměnili studenti stoličky za kolíky zapíchané do země a nazvali to Goal Ball. Ve stejné době se v Americe poprvé objevuje slovo Base-Ball. Roku 1845 sestavil Alexander Cartwright pravidla, z nichž se některá zachovala dodnes. První utkání podle nových pravidel proběhlo 19. 6. 1876. Ve stejném roce byla ustanovena Národní liga profesionálních baseballových klubů. Poté byla založena i Americká liga, ve které hrály hlavně venkovské týmy. Tyto dvě ligy se spojily a v současnosti tvoří Major League (Hlavní Ligu). Největšího rozvoje mimo Ameriku dosáhlo Japonsko, Korea a Tchaj-wan. V Evropě se mezi nejlepší týmy řadí hráči z Itálie, Nizozemska a Německa.

Baseball v Česku

V Československu se pravidelná soutěž hrála od roku 1970. Česká baseballová extraliga se hraje od roku 1993. +more První dva ročníky vyhrála Technika Brno, od roku 1995 dominují české extralize Draci Brno; jejich nadvládu přerušila jen v roce 2011 Technika Brno, v roce 2015 Kotlářka Praha a v letech 2018 a 2019 Arrows Ostrava.

Druhou nejvyšší soutěží je 1. liga (do roku 2016 Českomoravská liga). +more V ČR se hraje i pohárová soutěž, Český baseballový pohár.

Poté, co Řecko a první náhradník Itálie odřekly účast na MS 2005, dostal český tým možnost účastnit se mistrovství. Se skóre 13:91 obsadil poslední místo.

V roce 2016 se ČR zúčastnilo World Baseball Classic.

V roce 2019 skončila česká mužská reprezentace třetí v olympijské kvalifikaci, a na olympijské hry v Tokiu nepostoupila.

Věkové kategorie dle soutěžního řádu ČBA 2020

U757odpal ze stativu, bez omezení pokusůpostup o 1 metu, bez kradení3. aut / 5. +more bod15,00 m
U858odpal ze stativu, 3 pokusybez kradení3. aut / 5. bod18,29 m
U969coach pitch (nadhoz od trenéra), 6 nadhozůbez kradení3. aut / 5. bod18,29 m
U10710coach pitch, 5 nadhozů nebo 3 švihybez kradení3. aut / 5. bod18,29 m
U11811nadhoz od soupeře, chyba nadhozu je ballbez kradení3. aut18,29 m
U131013jako mužijako muži3. aut21,33 m
U151215jako mužijako muži3. aut27,43 m
U181418jako mužijako muži3. aut27,43 m
U211521jako mužijako muži3. aut27,43 m
muži163. aut27,43 m
V40403. aut27,43 m
V kategorii U7 se kromě uvedených rozdílů neobsahuje pozice zadáka (catchera), hráči v poli nemají pevně dané posty a na první metě smí míč chytat trenér či jiná starší osoba. Smíšené týmy dívek a chlapců smí hrát soutěže nejvýše do kategorie U13 (na výjimku U15). Starší dívky musí přejít k softballu (ženské baseballové týmy v ČR neexistují).

Mistři České republiky (Československa) v baseballu

Baseballový míček

RočníkVítěz mistrovství
1973Kovo Praha
1974Kovo Praha
1975Kovo Praha
1976Tempo Praha
1977Kovo Praha
1978Tempo Praha
1979Tempo Praha
1980Tempo Praha
1981Sokol Krč
1982Sokol Krč
1983Kovo Praha
1984Kovo Praha
1985Kovo Praha
1986Kovo Praha
1987Kovo Praha
1988Sokol Krč
1989Kovo Praha
1990Technika Brno
1991Technika Brno
1992Kovo Praha
1993Technika Brno
1994Technika Brno
1995Draci Brno
1996Draci Brno
1997Draci Brno
1998Draci Brno
1999Draci Brno
2000Draci Brno
2001Draci Brno
2002Draci Brno
2003Draci Brno
2004Draci Brno
2005Draci Brno
2006Draci Brno
2007Draci Brno
2008Draci Brno
2009Draci Brno
2010Draci Brno
2011Technika Brno
2012Draci Brno
2013Draci Brno
2014Draci Brno
2015Kotlářka Praha
2016Draci Brno
2017Draci Brno
2018Arrows Ostrava
2019Arrows Ostrava

Sportovní kluby

V České republice se nachází velká řada sportovních klubů. Ty zastřešuje Česká baseballová asociace (ČBA), která sídlí v Praze a je členem Mezinárodní baseballové federace (IBAF). +more

Baryba Velký OsekAngels České BudějoviceBlesk JablonecAligátoři ZnojmoArrows Ostrava
Black Hogs Ústí nad LabemBaseball PlzeňBongo LiberecBK Ježci JihlavaBK Snails Orlová
Bruins BerounBrewers KlatovyDoggies Hradec KrálovéBlack Owls Univerzita BrnoCamels Rožnov
Eagles PrahaGiants BorekDrtiči JabloňovkaCardion Hroši BrnoCannibals Šumperk
Fulleros de la HabanaHawks ŽinkovyMeteors Baseball Team ŽamberkCLUBS KyjovCobblers Zlín
Joudrs PrahaIndians DříteňModré želvy Česká LípaDraci BrnoHIT Opava
Kotlářka PrahaMájští sršni České BudějoviceOrlice ChoceňMalá Baseballová Liga BrnoKatalpa Ostrava
Miners KladnoPigs Trhové SvinyPatriots LiberecNuclears TřebíčKlasik Frýdek-Místek
Old Boys PrahaRafani Týn nad VltavouRytíři TrutnovOilers HodonínSkokani Olomouc
PBS LionsSC MerklínSB Svoboda nad ÚpouOlympia BlanskoSKSB Ostrava
Piranhas Beroun, z. s. Sharks Spálené PoříčíSCP Český Dub MarinersOrli Velká Bíteš
Praotci RoudniceSlavia VŠ PlzeňSK Klackaři Kostelec n. /O. Panteři Třebíč
Přírodní vědy Praha UKSokol Hluboká nad VltavouSparks Mladé BukyPelikans Bučovice
Radotínský SKTygři ZlivSpartak TrutnovPipas Brno
Rakovník Red CrayfishWolfs DomažliceWaynes PardubiceSpiders Třebíč
SaBaT PrahaŽraloci LedeniceZŠ Piráti ŽacléřTechnika Brno
SK KotlářkaTJ Sokol Bedřichov
Spectrum PrahaVinaři Dolní Kounice
Tempo Titans PrahaVSK Express Brno
TJ Lokomotiva LounyZŠ Pastviny
.

Odkazy

Reference

Literatura

SÜSS, Vladimír: Softball a baseball Grada Publishing 2003

Související články

Softball * Baseball na letních olympijských hrách

Externí odkazy

[url=http://www. baseball. +morecz]Česká baseballová asociace[/url] * [url=http://www. baseball. cz/download/legisl/Pravidla. pdf]Pravidla baseballu[/url] (PDF) * Hluboká Baseball & Softball Club (www. baseball-hluboka. cz) * [url=https://www. milujeme-baseball. cz/]Milujeme Baseball[/url] - baseballové zpravodajství.

Kategorie:Míčové sporty Kategorie:Pálkovací sporty Kategorie:Bývalé olympijské sporty

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top