Chelicery

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Chelicery sklípkana Lasiodora parahybana Chelicery, neboli klepítka jsou prvním párem končetin u klepítkatců, mohou se skládat ze dvou nebo tří článků. U některých klepítkatců mohou mít tvar kleští (například u štírů), přičemž se jedná o starší a primitivnější typ chelicer. Modernější typ chelicer má tvar bodce, nebo zahnutého drápku - s tímto druhem chelicer se můžeme setkat u pavouků. V případě pavouků ústí do chelicer jedová žláza a slouží jako orgán, kterým pavouk uchvacuje svou kořist. Pavoučí chelicery se dělí na dva druhy podle vzájemné orientace bodců - ortognátní a labidognátní.

* U ortognátních chelicer jsou bodce orientovány rovnoběžně vedle sebe - tento druh je typický pro evolučně starší pavouky (sklípkany)

* V případě labidognátních chelicer jsou bodce orientovány proti sobě a tvoří vlastně útvar připomínající jakési kleště. Tento typ chelicer je typický pro drtivou většinu pavouků žijících v Čechách

...

Literatura

Naši pavouci - Jan Buchar, Antonín Kůrka - nakladatelství Academia

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top