Federace

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Federace ( fœdus, „smlouva“) je typ uspořádání státu, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie). Ve federacích je svéprávné postavení jednotlivých členských států zajištěno ústavou nebo smluvně a nemůže být měněno jednostranným rozhodnutím centrální vlády (např. Švýcarsko, do značné míry i USA). Státní moc je ve federaci rozložena mezi federální orgány a orgány členských států. Právním základem federace je ústava (u konfederace mezinárodní smlouva), je zde dvojí občanství (subjektu federace a federace jako celku) a právní akty federace jsou přímo závazné pro osoby (u konfederace jen pro členské státy).

Jako federace se také označují sdružení jiných typů, například zastřešující sportovní a podobné organizace (Mezinárodní federace ledního hokeje, Mezinárodní šachová federace, Mezinárodní tenisová federace, Mezinárodní federace stolního tenisu, Mezinárodní florbalová federace, Mezinárodní federace badmintonu, Mezinárodní lyžařská federace, Mezinárodní šermířská federace, Česká federace aikido, Mezinárodní automobilová federace, Mezinárodní federace motocyklistů, Mezinárodní kynologická federace), politická uskupení (Československá anarchistická federace, Světová federace demokratické mládeže), odborové organizace (Federace strojvůdců České republiky), náboženské organizace (Světová luterská federace, Evropská baptistická federace, Federace židovských obcí, Pohanská federace) a mnohé další.

Charakteristika

Federace má vždy plnou mezinárodní subjektivitu a dělí se na: * federaci vnitrostátní - členské státy nemají mezinárodní subjektivitu - USA, Mexiko, Československo 1969-1992. * federaci mezinárodní - členské státy mají omezenou mezinárodní subjektivitu a mohou vlastním jménem uzavírat mezinárodní smlouvy v rozsahu stanoveném federální ústavou - Německo, Švýcarsko, Rakousko, Sovětský svaz, Československo ke konci roku 1992.

Členské státy zpravidla nemají právo z federace vystoupit. Některé federace však umožňují právo na vystoupení - Sovětský svaz, Československo 1991-1992. +more Příkladem sporu o právo na výstup je občanská válka v USA 1861-1865, kdy jižní státy vystoupily a založily konfederaci, zatímco severní to považovaly za protiústavní povstání.

Federace bývá založena: * buď na základě etnického hlediska (společný jazyk, kultura, náboženství, ideologie) * nebo na jiném principu (územním, hospodářském, obranném) Takový společný účel, společná identifikace mohou vzniknout: * dobrovolně, politickým konsenzem (dobrovolný svazek, „národ z vůle“) * nebo byly vynuceny politickou a/nebo vojenskou silou zakladatele, zakladatelů (doprovázené vnucením jednoho nebo tzv. nadřazeného jazyka nebo ideologie).

Federace jsou zpravidla smluvně potvrzeny jejími členy (signatářskými státy). Přičemž jednotliví členové: * buď nemají právo z ní (jednostranně) vystoupit (ať de iure nebo de facto) * nebo, zpravidla, jim je takové právo federální ústavou nebo smluvně zaručeno.

Quasi federace (též kvazifederace) - definice federace, která vychází ze všech ústav daných států, které se v nich samy jako federace definují (např. SRN, Rakousko aj.).

Nominální federace - federativní zřízení zakotveno v ústavě, ale prakticky se tak vůbec neprojevuje (např. ČSSR do roku 1989).

Symetrická federace - členské jednotky mají stejné postavení (USA, Švýcarsko)

Asymetrická federace - členské jednotky nemají stejné postavení (Rusko)

Federalismus

Pojem federalismus označuje politický systém federací, jejich formu vlády nebo správy.

V politologii tento pojem popisuje společensko-politické uspořádání (politický systém) a jeho zkoumání, zpravidla empirické a zahrnující i další důležité faktory, jako např. ekonomii nebo spokojenost individuí.

Také je tak označována ideologie jeho stoupenců, někdy i bez ohledu na jejich skutečné znalosti nebo záměry.

Příklady federací

400px

Rok založeníFederaceČásti federaceHlavní části federaceDalší součásti federace
1853Argentinské provincie23 provincii1 autonomní město
1920Spolkové země v Rakousku9 spolkových zemí
1995Administrativní dělení Bosny a Hercegoviny2 entity1 distrikt
1889Státy Brazílie26 států (Dříve 18 provincii během období monarchie v letech 1822 a 1889)1 federální distrikt a 5,565 obcí
19753 ostrovy
1995Administrativní dělení Etiopie9 regionů2 města
1949Spolkové země Německa16 spolkových zemí
1950Indické státy a teritoria29 států7 unijních teritorii, včetně Teritoria hlavního města
2005Administrativní dělení Iráku18 provincii
1821Státy Mexika31 států1 federální distrikt
1979Federativní státy Mikronésie4 státy
2008Provincie Nepálu7 provincií
1963Státy Nigérie36 států1 teritorium
1956Administrativní dělení Pákistánu4 provincie4 federální teritoria
1992Administrativní dělení Ruska22 republik, 46 oblastí, 9 krajů, 1 autonomní oblast, 4 autonomní okruhy, 3 federální města. +more
2012Administrativní dělení Somálska18 států
2011Administrativní dělení Jižního Súdánu10 států
1956Administrativní dělení Súdánu18 států
1848Švýcarské kantony26 kantonů
1776Státy USA50 států1 federální distrikt; 4 Commonwealths; 1 začleněné území, 11 nezačleněných území
1863Administrativní dělení Venezuely23 států1 federální distrikt, 1 federální dependence
1901Australské státy a teritoria6 států3 teritoria
1970Administrativní dělení Belgie3 komunity, 3 regiony
1867Kanadské provincie a teritoria10 provincií3 teritoria
1963Státy Malajsie13 států3 federální teritoria
1983ostrovy/farnosti2 ostrovy/14 farností
1971Emiráty7 emirátů
.

Citáty

„Existují dvě slova v politice, která nejde přeložit. Federalismus a liberalismus. +more … Filosofie federalismu znamená respekt vůči rozdílnosti. … Ale ve Francii federalista znamená, že politika se rozdíly snaží odstraňovat. … V Kanadě to znamená, že federalista žádné rozdíly nechce. Quebečané se definují jako antifederalisté. Být federalista pro mne znamená respekt k odlišnosti při spolupráci. “ -François Bayrou, Praha, květen 2006, [https://web. archive. org/web/20060526060539/http://blisty. cz/2006/5/11/art28336. html].

Fiktivní federace

Spojená federace planet ve světě Star Treku. * Galaktická republika (spolková/federativní republika) a Konfederace nezávislých systémů ve světě Star Wars. +more * Dvanáct kolonií Kobolu, federace dvanácti planet ve světě Battlestar Galacticy * Spojená Federace v světě Papers, Please.

Reference

Literatura

Externí odkazy

[url=http://plato.stanford.edu/entries/federalism/]federalism[/url], Stanford Encyclopedia of Philosophy, na stránkách Stanfordovy univerzity [url=http://plato.stanford.edu]plato.stanford.edu[/url]

Kategorie:Formy státu a vlády

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top