második világháború

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Druhá světová válka byla globální ozbrojený konflikt, který probíhal mezi lety 1939 a 1945. Začala invazí Německa do Polska a rychle se rozšířila do celé Evropy. Válku tvořily dvě aliance: Osy (Německo, Itálie, Japonsko a další státy) a Spojenci (Sovětský svaz, Spojené království, USA a další země). Po celém světě se děly důležité události, jako například bitva o Británii, bitva u Stalingradu nebo vylodění v Normandii. Druhá světová válka se také vyznačovala masovými válečnými zločiny a genocidou, včetně holokaustu, během kterého bylo zabito na 6 milionů Židů. Válka skončila kapitulací Německa 8. května 1945 a kapitulací Japonska 2. září 1945. Druhá světová válka byla jedním z nejkrvavějších konfliktů v dějinách lidstva a měla závažné politické, ekonomické a sociální důsledky, které formovaly světovou geopolitiku v následujících desetiletích.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top