Provincie

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Provincie (z latinského provincia = zóna vlivu; pl. provinciae) je územní správní celek. Původně ve starověkém Římě oblast působení římských úředníků, později územní správní jednotka. V pozdní latině také obecné označení různých územních celků.

Starověký Řím

Původně ve starověkém Římě základní a do konce 3. +more století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov; oblast působení římských úředníků, prokonzulů. Pojem provincia původně neoznačoval území stanovené geograficky, ale sloužil k určení územní působnosti úředníka, jemuž náleželo tzv. imperium. První římskou provincií byla Sicílie.

Církevní provincie

Od středověku se tak označuje územní obvod arcibiskupství a také územní obvody některých katolických řádů a kongregací (dominikáni, jezuité, salesiáni); viz též provinciál.

Geomorfologická provincie

Geomorfologická provincie je jednotka třetí úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země. (Nadřazenou jednotkou je geomorfologický subsystém, podřazenou geomorfologická subprovincie. +more).

Označení různých územních celků

V některých zemích (Itálie, Španělsko) jsou provincie nižšími územněsprávními celky. Například v Belgii je provincie v současnosti mezistupněm mezi územněsprávním celkem vyšším (region) a nižším (arrondissement); kanadské provincie jsou státy sdružené ve federaci.

Jako provincie se označují také územněsprávní celky v některých asijských a afrických státech (např. v Číně, Íránu) a v některých jiných, převážně arabských státech, přičemž označení v místním úředním jazyce nemá s původně latinským slovem „provincia“ často nic společného.

Výraz „province“ v angličtině

Angličtina výrazem „province“ (provincie, oblast) označuje různé, převážně vyšší územněsprávní celky v řadě států (např. korunní země v Rakousku-Uhersku).

Odkazy

Literatura

GRANT, Michael, Dějiny antického Říma, Praha, BB/art, 2006. * VOLNÝ, Zdeněk, ed. +more Toulky minulostí světa. Třetí díl. [Zlatá éra dějin: starověký Řím] 2. vyd. Praha: Via facti, 2016. . * ZAMAROVSKÝ, Vojtěch, Dějiny psané Římem, Bratislava, Perfekt, 2005.

Související články

Argentinské provincie * Čínské provincie * Finské provincie * Japonské provincie * Kanadské provincie a teritoria * Kostarické provincie * Nizozemské provincie * Panamské provincie * Pruské provincie * Římské provincie

Externí odkazy

Kategorie:Části států

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top