Studium

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Studium je cílená a systematická činnost, směřující k získávání znalostí, zkušeností nebo k získávání poznatků vůbec.

Studovat lze v různých školách. Může to být např. +more * střední škola * vyšší odborná škola * vysoká škola * univerzita * učňovská škola * odborná škola.

Vzdělávání žáků (mimo vysokou školu) může být různě organizováno (tzv. formy vzdělávání): denní forma vzdělávání, večerní forma vzdělávání, dálková forma vzdělávání, distanční forma vzdělávání, kombinovaná forma vzdělávání.

Studium posluchačů (studentů na vysokých školách) může být rovněž různě organizováno (tzv. formy studia): prezenční studium, distanční studium, kombinované studium. +more Základní stupně vysokoškolského studia jsou pak: bakalářské studium, magisterské studium, doktorské studium (někdy též označované jako studium doktorandské). Mimoto vysoké školy (zejména univerzity) též často uskutečňují celoživotní vzdělávání (různé kurzy), resp. U3V (kurzy pro seniory).

Studium může představovat i návštěva kurzu nebo semináře. Úspěšnost a efektivnost studia se zpravidla ověřuje pomocí různých průběžných testů a zkoušek, zápočtů, cvičení, resp. +more seminářů; ukončuje se klasifikací.

Osoba, která se věnuje studiu je student.

Externí odkazy

Kategorie:Školství

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top