Znalost

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Znalost je strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti nebo k nějakému účelu. Získává se zejména praxí nebo studiem.

Znalost je reprezentace neboli kognitivní model určité věci, vzájemných vztahů entit a operací, které je s takovými entitami možné provádět. Umožňuje provádět myšlenková pozorování a experimenty a předpovídat tak chování skutečné věci nebo vytvářet strategie umožňující s danou věcí dosáhnout určeného cíle. +more Má větší informační hodnotu než pouhá data nebo informace a menší informační hodnotu než moudrost.

Znalosti bývají typicky utříděny v nějakém hierarchickém systému znalostí. V počítačové terminologii se mechanizované systémy znalostí nazývají expertní systémy.

Externí odkazy

Jozef Piaček, Miloš Kravčík: [url=http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvz/znalost.html]Znalosť[/url], filosofická encyklopedie Filit

Kategorie:Epistemologie Kategorie:Vzdělávání Kategorie:Znalosti

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top