Kryptorchismus

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Kryptorchismus je vrozená vada, při které nedochází k vystoupení jednoho nebo obou varlat do šourku. Tento stav je nejčastěji diagnostikován u novorozenců a mladých chlapců. Obvykle se jedná o samovolné případy, ale může být také spojen s genetickými nebo hormonálními poruchami. Kryptorchismus může způsobit potíže jako neplodnost, zvýšené riziko vzniku nádorů či zvýšenou citlivost v oblasti nevystoupivšího varlete. Léčba zahrnuje chirurgický zákrok nazvaný orchidopexie, při kterém se varle umístí do šourku. Kryptorchismus je důležité diagnostikovat co nejdříve, aby byl případný zákrok proveden včas a minimalizovaly se komplikace spojené s touto vadou.

Kryptorchismus, neboli porucha sestupu varlat do šourku , je poruchou ve vývoji samčích mláďat savců. Obecně jde o chybné umístění varlete či varlat .

...
...

Vývoj varlat

Varlata vznikají již v prenatálním vývoji u plodu mužského pohlaví uvnitř dutiny břišní. Varlata se zakládají již v zárodečném období v dutině břišní v krajině bederní ve výši prvního až druhého bederního obratle. +more Je nejčastější vrozenou vadou mužského pohlavního systému, vyskytuje se u 30 % nezralých novorozenců.

šourku. +more Varlata začínají sestupovat koncem sedmého měsíce prenatálního vývoje; procházejí tříselným kanálem do šourku. Během vývoje plodu sestupují varlata inguinálním kanálem do šourku. Že má čerstvě narozený chlapec sestouplá varlata, je jedním z mnoha znaků, že je dítě donošené. (Dalšími znaky jsou např. nehty přerostlé přes okraj prstů. ).

Varle je párová mužská pohlavní žláza vejčitého tvaru. Jeho svislá osa měří u novorozence 1 cm, v dospělosti 4-5 cm. +more Varlata jsou po narození uložena mimo dutinu břišní v šourku. Na povrchu jsou vazivové a vevnitř jsou tvořeny semenotvornými kanálky a prostor mezi kanálky je vyplněn řidkým vazivem, v němž jsou Leydigovy buňky, které produkují mužský hormon testosteron, a to pod vlivem luteizačního hormonu hypofýzy. Testosteron je zodpovědný za vývoj druhotných pohlavních znaků v pubertě, řídí tvorbu spermií (spermatogeneze) a řídí zvětšování svalové hmoty (anabolický hormon). Patří mezi vnitřní pohlavní orgány muže.

Pohlavní ústrojí muže. +more Ve chvíli, kdy jedno nebo obě varlata nesestoupí-li do šourku ani během prvního roku života, tedy jsou obvykle uložena v tříselném kanálu, jedná se o tzv. kryptorchismus. Varle v šourku produkuje spermie, které potřebují pro svou tvorbu nižší teplotu než je uvnitř těla, proto je důležité, aby varle sestoupilo.

U větší části chlapců zadržená varlata samovolně sestoupí ještě asi do jednoho roku, takže na konci kojeneckého období je kryptorchismem postižen jen asi 0,8-1,8 % chlapců.

V nesestouplém varleti je poškozován vývoj spermií, protože ty pro svůj vývoj potřebují asi o 2 °C nižší teplotu, než je teplota uvnitř těla. Doporučuje se proto, aby léčení této vady bylo zahájeno již v 10. +more měsíci a skončeno do dvou let umístěním varlat do šourku, jinak dochází k poškození semenotvorných kanálků a ubývá spermiogenních buněk. Následkem kryptorchismu tedy může být snížená plodnost.

U donošených novorozenců je sestup varlat ukončen, avšak asi u 3-6 % chlapců zůstává zadržen uvnitř těla.

Podle místa zadržení varlete se rozlišuje dystopie retence a ektopie. * Při dystopii došlo k zadržení varlete v oblastech, kterými probíhá normální sestup. +more * Méně častá je ektopie, kdy se zadržené varle nachází v jiné oblasti, např. v oblasti stehna. Toto se vyskytuje samostatně a je rovněž součástí řady syndromů.

Případy nesestouplého varlete

Včasné zachycení případu

Diagnóza: Ve skrotálním vaku není hmatný žádný obsah.

Dítě vyšetřuje lékař v teplé místnosti vždy za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů. Chlapce je nutno vyšetřit vleže, v sedě a v tureckém sedu, kdy jsou maximálně uvolněny svaly břišní stěny. +more Pokud je varle nehmatné, je nutné jeho polohu ozřejmit buď ultrasonografickým vyšetřením, nebo magnetickou rezonancí, což může být problém kvůli udržení dítěte v klidu během vyšetření. Proto se někdy volí celková anestezie. Bohužel MR nemusí prokázat, kde je varle zadrženo. Při podezření na zadržení v dutině břišní je výhodné použít laparoskopii.

Komplikace nesestouplého varlete

Pozdní diagnóza případu

Diagnóza: Nedochází ke spermiogenezi.

Pokud varlata zůstanou v dutině břišní, jedinec se stane sterilním. Muži s jednostrannou retencí jsou úplně neplodní ve 40 %, s oboustrannou pak až v 70 % případů.

Nediagnostikované zadržené varle je ohroženo vznikem nádoru, kterým typicky bývá seminom, a to až s 50× větší pravděpodobností, než varle sestouplé. Naštěstí je tento nádor citlivý na radiologickou léčbu a je dobře léčitelný.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy

[url=https://kidshealth. org/en/parents/cryptorchidism. +morehtml]Cryptorchidism[/url], kidshealth. org; Navštíveno 2019-09-29. * [url=https://www. wikiskripta. eu/w/Kryptorchismus]Kryptorchismus[/url], wikiskripta. eu; Navštíveno 2019-09-29.

Kategorie:Onemocnění pohlavních orgánů Kategorie:Embryologie Kategorie:Pediatrie Kategorie:Sexuologie

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top