Vasektomie

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Schematické zobrazení vasektomieVasektomie (také vazektomie) je chirurgický zákrok, při kterém dochází k přerušení chámovodů muže za účelem jeho sterilizace. Jedná se o jednu z forem mužské antikoncepce.

Vasektomie je nejspolehlivější metodou mužské antikoncepce. Výhodou je její malá invazivita a nízké riziko komplikací při vysoké spolehlivosti. +more V roce 2012 se v České republice upravila právní legislativa omezující využití vasektomie, díky této změně se vasektomie stala běžně dostupnou metodou antikoncepce.

Provedení vasektomie nemá vliv na kvalitu erekceorgasmu. Objem ejakulátu se sníží jen o 5 %. +more Zákrok je možné provádět v lokální anestezii. Po zákroku nebývá nutná hospitalizace ani pracovní neschopnost. Míra komplikací u bezskalpelové techniky je nižší oproti klasické technice vasektomie.

...

Historie

Schematické zobrazení vasektomie Vasektomie byla poprvé popsána roku 1827 sirem Ashley Cooperem v Británii v době, kdy prováděl experimenty na vasektomovaných psech. +more Krátce poté R. Harrison v Londýně provedl první mužskou vasektomii. Nicméně, operace nebyla provedena za účelem sterilizace, ale ve snaze o dosažení atrofie prostaty. Vasektomie začala být používána jako antikoncepce během druhé světové války. První program vasektomií na národní úrovni byl zahájen v roce 1954 v Indii.

Bezskalpelová vasektomie byla vyvinuta a poprvé použita v Číně v roce 1974 ve Vědecko-výzkumném institutu plánovaného rodičovství v provincii Sečuán. V roce 1985 byla technika bezskalpelové vasektomie prezentována mezinárodnímu týmu expertů, kteří následně nabyli přesvědčení, že by se tato metoda měla stát standardem v přístupu k vasektomii.

Počet vasektomií

Přibližně půl milionu Američanů podstupuje vasektomii ročně. V USA spoléhá cca 11 % manželských párů na tento typ antikoncepce. +more Na Novém Zélandu a v Británii využívá vasektomii cca 18 % mužů a v sousedním Německu přibližně 2 %. V Číně, s rozvojem bezskalpelové vasektomie, podstoupilo tento výkon do dnešní doby více než 10 milionů mužů.

Právní úprava v ČR

V České republice byla vasektomie donedávna regulována zákonem. Muž mohl podstoupit tuto metodu za účelem sterilizace pouze po schválení sterilizační komisí. +more V současnosti je sterilizace muže upravena zákonem č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách ze dne 6. listopadu 2011, který vstoupil v platnost 1. dubna 2012. Sterilizaci z nezdravotních důvodů lze provést pacientovi, který dovrší věk 21 let, na základě písemné žádosti. Po kompletním poučení před svědkem musí být pacientovi dána alespoň 14denní lhůta do udělení písemného souhlasu s výkonem.

Spolehlivost vasektomie

K objektivnímu zhodnocení a porovnání jednotlivých typů antikoncepce slouží tzv. Pearlův index.

Výsledky Pearlova indexu jsou ovlivněny striktním a volným dodržováním pravidel daného systému antikoncepce. Tomu odpovídá různá úspěšnost metod. +more Výsledky při správném užívání jsou dány striktním dodržováním zásad, zatímco typické užívání antikoncepce zahrnuje i chyby lidského faktoru. Při srovnání typického užívání antikoncepce vychází vasektomie jako jedna z nejspolehlivějších metod. Postavení vasektomie v paletě antikoncepčních metod ukazuje tabulka.

MetodaTypické užíváníSprávné užívání
Spermicidy2818
Metoda plodných a neplodných dnů24až 0,4
Přerušovaný styk224
Kondom - ženský215
Kondom - mužský182
Diafragma126
Tabletová hormonální antikoncepce90,3
Nitroděložní tělísko (Mirena)0,20,2
Depotní hormonální antikoncepce (Implanon)6 (0,05)0,2 (0,05)
Ženská sterilizace0,50,5
Vasektomie0,150,1
.

Porovnání sterilizace muže a ženy

Ve srovnání se sterilizačními technikami žen se u vasektomie prakticky nevyskytují závažné komplikace.

Nevýhody a zároveň rizika jsou u sterilizace žen dány nitrobřišním přístupem a rozsahem anestezie. Ženská sterilizace obvykle vyžaduje 1-2denní hospitalizaci a následný týdenní klidový režim. +more Riziko nitroděložního těhotenství je u této metody nízké, ale může se vyskytnout těhotenství mimoděložní.

Vasektomie je uskutečnitelná téměř vždy v místním znecitlivěni. K infekci dochází v 0,2-1,5 %, hematomu v 4-22 %, bolesti v 1-14 %, granulomu v 1-40 %.

Vasektomie bez skalpelu, Bezskalpelová vasektomie, No-Scalpel vasectomy

Bezskalpelová vasektomie je standardem v USA.

Po aplikaci lokálního anestetika se transkutánně fixuje chámovod speciální prstencovou svorkou. Po propíchnutí kůže speciálním nástrojem - disektorem - se chámovod izoluje, podváže a malá část odstraní. +more Konce se zataví elektrokoagulací. Rána má velikost do 5 mm a nešije se. Délka výkonu obvykle nepřesahuje 15 minut. Hospitalizace ve většině případů není nutná. Tato metoda přináší méně komplikací, menší ránu, méně perioperační a pooperační bolesti, časné zotavení, kratší operační dobu a je stejně efektivní jako vasektomie ze standardního řezu.

Očistné ejakulace

Samotná vasektomie bezprostředně po výkonu sterilitu neznamená. Množství funkčních spermií schopných oplodnění se vyskytuje v ejakulátu ještě po řadu týdnů od výkonů. +more K dosažení ejakulátu prostého spermií je obvykle třeba alespoň 20 „očistných“ ejakulací v průběhu tří měsíců. Po této době by měl být proveden spermiogram - vyšetření ejakulátu. Dle obecných ustanovení můžeme ejakulát označit za „čistý“, když neobsahuje spermie. K tomu dochází až u 80 % mužů po třech měsících.

U některých mužů přetrvává ještě po nějakou dobu malé množství nepohyblivých spermií. U těchto mužů se označuje ejakulát za čistý, pakliže je v jednom mililitru méně než 100 000 nepohyblivých spermií po 3 měsících od vasektomie. +more Pakliže po 6 měsících přetrvávají v ejakulátu pohyblivé spermie, měla by být znovu provedena vasektomie.

Možnost získání spermií po vasektomii

Sterilita po vasektomii není nevratná. Současné mikrochirurgické metody umožňují obnovení průchodnosti chámovodu ve vysokém procentu případů. +more Úspěšnost těchto technik závisí na době od vasektomie. Dalšími metodami k získání spermií po vasektomii jsou přímé odběry tekutiny z tubulů nadvarlete MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) či tkáně varlat s pohlavními buňkami TESE (Testicular Sperm Extraction).

Cena vasektomie

V současnosti provedení vasektomie na vlastní žádost není hrazené ze zdravotního pojištění. Úhrada pojišťovnou je možná jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem. +more V ČR se cena vasektomie pohybuje do 14 tisíc Kč dle jednotlivých center v případě, že výkon probíhá v lokální anestezii bez nutnosti hospitalizace.

Odkazy

Související články

Kastrace * Sterilizace (lékařství)

Reference

Externí odkazy

[url=http://www.vasectomie.estranky.cz/]Zkušenosti s vasektomií (nekomerční stránka)[/url]

Kategorie:Urologie Kategorie:Sexuologie Kategorie:Chirurgické postupy

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top